Jakie pozwolenia musisz uzyskać, aby otworzyć gabinet kosmetyczny?

Jakie pozwolenia musisz uzyskać, aby otworzyć gabinet kosmetyczny?
Salon kosmetyczny może być prowadzony przez każdą osobę nawet taką, która nie posiada specjalistycznego wykształcenia z zakresu kosmetyki.
/ 06.10.2016 19:44
Jakie pozwolenia musisz uzyskać, aby otworzyć gabinet kosmetyczny?

Wymagania sanitarne

Wymagania sanitarne dotyczące salonu kosmetycznego zostały bardzo dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 31 pod pozycją 273).

Zgodnie z przepisami zawartymi w tym rozporządzeniu pomieszczenia w zakładzie, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.

I tak np. ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz różnych środków (np. glazura).

Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody.

Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody.

Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, mają być odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.

W salonie, w którym są świadczone usługi w zakresie pedicure, musi zostać wydzielone stanowisko do tego typu zabiegu, o powierzchni co najmniej 6 m2, odizolowane od innych stanowisk.

Stanowisko to musi być wyposażone w:

1) brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub
2) przenośny brodzik do moczenia nóg, który myje się i dezynfekuje po każdym użyciu.

Solarium

Jeżeli zamierzasz wyposażyć gabinet w łóżko do solarium lub/oraz stanowisko do masażu suchego musisz umieścić je w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, osłoniętym ściankami o wysokości co najmniej 2 m. Pomieszczenie to lub miejsce ma być wyposaża się w:

1) zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku;
2) środki dezynfekcyjne;
3) szafkę lub wieszak na odzież osób korzystających z usług.

W solarium umieszcza się łóżka lub kabiny do opalania wyposażone w nawiew powietrza i regulację ich parametrów. Łóżko lub kabina do opalania po każdym użyciu musi zostać zdezynfekowana, a informację o wykonaniu tej czynności umieszcza się w widocznym miejscu.

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA