Jak samodzielnie zadbać o emeryturę?

Pracuję na umowę o dzieło i chciałabym samodzielnie zadbać o swoją emeryturę. Czytałam trochę o IKE i IKZE, ale nie wiem do końca czym różnią się one od siebie i na czym dokładnie polega odkładanie pieniędzy na tych kontach.
/ 20.12.2012 07:38

Pracuję na umowę o dzieło i chciałabym samodzielnie zadbać o swoją emeryturę. Czytałam trochę o IKE i IKZE, ale nie wiem do końca czym różnią się one od siebie i na czym dokładnie polega odkładanie pieniędzy na tych kontach.

Jak samodzielnie zadbać o emeryturę?

IKE to indywidualne konto emerytalne będące rachunkiem, który może być prowadzony przez: bank, fundusz inwestycyjny, OFE, biuro maklerskie lub zakład ubezpieczeń. Klienci dokonują wpłat, a ich kapitał jest inwestowany, przy czym nie jest od niego odprowadzany podatek od zysków kapitałowych potocznie zwany „podatkiem Belki”. W IKE klient może wpłacić każdego roku maksymalnie 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
W 2012 roku pojawiło się IKZE, jest to produkt podobny do IKE. Każdy dorosły Polak może założyć jedno konto IKE i jedno IKZE. Pierwszą różnicą jest limit wysokości wpłat. Na IKZE maksymalna wpłata to 4% rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ta w 2012 roku wynosi 105 780 zł. Maksymalnie w ciągu roku klient może wpłacić kwotę 4 231,20PLN.
Druga istotna różnica, to wiek w jakim klient może zacząć korzystać z kapitału, w przypadku IKE to 60 lat, a 65 lat w przypadku IKZE. Trzecią różnicą jest ulga podatkowa. W przypadku IKE środki, które są wypłacane po 60 roku życia klienta zwolnione są z podatku dochodowego, natomiast wpłaty zaliczane są do podstawy opodatkowania. W przypadku IKZE jest odwrotnie, wypłaty z rachunku są obłożone podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, a wpłaty odliczane są od podstawy opodatkowania zmniejszając w ten sposób wysokość podatku. Oprocentowanie kont zależne jest od rodzaju programu wybranego przez klienta.

Mateusz Rydel,
Doradcy24 i Związek Firm Doradztwa Finansowego

Redakcja poleca

REKLAMA