szkoła

Szkoła
Szkoła - instytucja oświatowo-wychowawcza, która zajmuje się wychowaniem i kształceniem. Obowiązek uczęszczania na lekcje w Polsce dotyczy wszystkich osób do ukończenia 18. roku życia. Szkołą zwyczajowo nazywamy też liceum czy technikum. W szkole nauczają nauczyciele, a głową instytucji jest dyrektor.