policja

Policja
Funkcjonariusz policji. Rekrutacja do policji. Praca w policji. Uprawnienia policjanta. Egzamin na policjanta.