policja

Policja
Organ państwowy, którego celem jest zapewnienie ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Główne zadania policji to: stanie na straży prawa, ściganie przestępców oraz pomoc obywatelom w sytuacjach kryzysowych. Aby dostać się do policji trzeba ukończyć szkołę policyjną lub ukończyć odpowiednie szkolenie.

Redakcja poleca

REKLAMA