księga wieczysta

Księga wieczysta
Księga wieczysta to rodzaj rejestru, w którym znajdują się informacje o stanie prawnym nieruchomości. Dotyczące nie tylko jej wielkości, ale i poprzednich właścicieli oraz ewentualnych praw innych osób i długów, jakie na tej nieruchomości ciążą. Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe właściwe dla miejsca, w którym znajduje się nieruchomość.