Nabycie nieruchomości

Nabywając nieruchomość gruntową zwracajmy uwagę na...
/ 05.12.2009 11:31
Nabywając nieruchomość gruntową zwracajmy uwagę na:

Księgę wieczystą czy posiada dana nieruchomość czy też nie, jak również czy są wpisani właściciele bądź akt własności ziemi bądź jeszcze inny dokument świadczący o własności.

Czy nieruchomość jest budowlana czy rolna czy rekreacyjna czy leśna, siedliskowa bo to ma znaczenie w zależności co chcemy i jaki mamy zamiar zabudowy na nabywanej nieruchomości gruntowej.

Czy nieruchomość posiada plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika przeznaczenie terenu, jeżeli nie ma planu to zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniu terenu bądź warunki zabudowę o ile składał o nie właściciel, bo nie ma planu.

Nabycie nieruchomości

Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem.

Jeżeli nieruchomość pochodziła z podziału, ważna jest mapa podziałowa wraz z decyzją prawomocną zatwierdzającą podział.

Należy ustalić granice działki, jeżeli nie jest ogrodzona nieruchomość  przy udziale geodety uprawnionego by nie okazało się, iż działka zgodnie z dokumentami posiada np. 2000m² a po pomiarze wykonanym przez geodetę będzie 1940m², bo sąsiad wszedł w naszą granicę i co w takim przypadku: albo ugodowo należy załatwić sprawę przywracając granice albo wnosimy o rozgraniczenie do urzędu położenia nieruchomości, jeżeli nie ma konsensusu kierowana jest sprawa do Sądu.

Radzę również przejść się do Urzędu, w którym jest położona nieruchomość gruntowa w celu sprawdzenia dokładnego jakie media posiada nieruchomość, czy nie ma planowanych zmian w przeznaczeniu terenu. By nie okazało się, że nabywamy nieruchomość na cele zabudowy domu jednorodzinnego, a na nieruchomości sąsiedniej powstanie magazyn np. 1000m² bądź więcej i inne szczegóły, które nas interesują.

I na koniec sprawdzić czy przez nieruchomość nie przechodzą np. rury gazowe czy inne instalacje, które ograniczą nam w jakiś sposób zabudowę bądź np. rowy.

Zwracam na to uwagę, bo nabywanie nieruchomości jest decyzją ważną, jeśli nie najważniejszą.
I nie ma, że coś może być mało klarowne. Są to rzeczy, które są do ustalenia i do sprawdzenia,
które wyżej opisałam wymagają tylko trochę naszej staranności, cierpliwości by pójść do urzędu i sprawdzić gdzie i jak będziemy mieszkać by później nie mieć pretensji ani do sprzedającego ani do agenta jeżeli nabywaliśmy przez agencję ani do samych siebie. Bo otoczenie, w którym mieszkamy też jest bardzo w życiu istotne.

Klaudia Borkowska
prawnik, licencjonowany pośrednik