Jedna księga wieczysta a kredyt

Mam dosyć nietypową sytuację. Chciałbym kupić dom szeregowy, ale do całego zespołu trzech domów jest tylko jedna księga wieczysta. Czy możliwe jest staranie się o kredyt w takim przypadku?
/ 02.06.2011 06:46

Mam dosyć nietypową sytuację. Chciałbym kupić dom szeregowy, ale do całego zespołu trzech domów jest tylko jedna księga wieczysta. Czy możliwe jest staranie się o kredyt w takim przypadku?

Nie jest to wcale nietypowa sytuacja, a wręcz standardowa praktyka stosowana w przypadku nieruchomości na rynku pierwotnym. Praktycznie każda inwestycja deweloperska realizowana jest na jednej tzw. dużej księdze wieczystej, z której po zakończeniu budowy, w chwili przenoszenia prawa własności wydzielane są księgi wieczyste dla poszczególnych nieruchomości. Jeżeli przytoczona w pytaniu sytuacja dotyczy zakupu na rynku pierwotnym, należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do wydzielenia KW dla nabywanej nieruchomości.

W przypadku domów w zabudowie szeregowej oferowanych na rynku pierwotnym warto zwrócić szczególną uwagę na kwestię działki, której własność będzie również przenoszona w chwili aktu notarialnego. Inwestycja polegająca na budowie zespołu domów w zabudowie szeregowej realizowana jest zwykle na jednej lub kilku działkach, które docelowo będą podzielone na mniejsze przypisane odpowiednio do poszczególnych domów. Bank udzielający kredytu na zakup domu w zabudowie szeregowej chce zwykle otrzymać szczegółowe informacje na temat działki, która ostatecznie powstanie po podziale i stanowić będzie zabezpieczenie kredytu. Dlatego może wymagać od przyszłego kredytobiorcy co najmniej wstępnego projektu podziału działki, najlepiej zaakceptowanego już przez odpowiedni urząd.

Problem może pojawić się w sytuacji, w której deweloper nie przygotował jeszcze projektu podziału gruntu, rozpoczął sprzedaż, a klienci, którzy podpisali umowy przedwstępne poczynili starania o kredyt na zakup nieruchomości. W takim przypadku może pojawić się kłopot z dokumentacją kredytową dotyczącą nabywanej nieruchomości . Dlatego przed podpisaniem umowy przedwstępnej na zakup domu w zabudowie szeregowej na ryku pierwotnym, którego budowa jeszcze się nie zakończyła, warto sprawdzić czy deweloper dokonał już podziału gruntu lub czy dysponuje wstępnym projektem jego podziału. Warto też dowiedzieć się jakich dokumentów dotyczących nieruchomości będzie wymagał bank, w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

Redakcja poleca

REKLAMA