Jak założyć księgę wieczystą fot. Fotolia

Jak założyć księgę wieczystą

Zanim kupisz mieszkanie, lepiej sprawdź jego stan prawny.
Milena Oszczepalińska / 15.09.2014 06:30
Jak założyć księgę wieczystą fot. Fotolia

Myślisz o kupnie mieszkania lub działki? Przed decyzją przejrzyj jej księgę wieczystą. Pomoże ci to zabezpieczyć się przed ewentualnym oszustwem.Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument rejestrujący historię danej nieruchomości. Przedstawia jej obecny stan prawny. Pozwala na ustalenie, jak dużą ma powierzchnię, kto był jej właścicielem oraz komu i jakie prawa do niej przysługują. Księga jest bardzo ważnym dokumentem, dzięki któremu dowiesz się, czy w przypadku zakupu danej nieruchomości nie będziesz miała jakichś nieprzyjemności np. z jej byłymi właścicielami.


Zasady, które obowiązują księgi wieczyste:

 • Jawność. Każdy, kto ma w tym interes, ma prawo bezpłatnie zapoznać się z treścią księgi.
 • Domniemanie zgodności ze stanem prawnym. Jest to założenie, że wpisy w księdze są zgodne z rzeczywistością.
 • Rękojmia wiedzy publicznej. Jeżeli okaże się, że informacje zawarte w księdze są niezgodne ze stanem faktycznym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto w dobrej wierze nabył nieruchomość.


Jak należy czytać księgę wieczystą?

Księga składa się z czterech działów:
 • Pierwszy – to oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z jej własnością. Mieszczą się tam takie dane, jak: adres nieruchomości, numer działki, opis budynku, opis przysługujących jej praw.
 • Drugi – zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, które potwierdzają, kto oraz od kiedy i na jakiej podstawie (umowa sprzedaży, darowizny, spadek) jest właścicielem danej nieruchomości.
 • Trzeci – przeznaczony na wpisy dotyczące tzw. ograniczonych praw rzeczowych, (np. umożliwienie sąsiadom przejścia przez działkę) oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. sądowy zakaz sprzedaży).
 • Czwarty – zawiera wpisy dotyczące hipotek obciążających nieruchomość (np. kredytów, jakie zaciągnął jej właściciel).


Jak założyć księgę?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że nie zawsze jest to wymagane. Księgę zakłada się tylko w określonych sytuacjach, takich jak:
 • Kupno mieszkania na kredyt. Bank wymaga, by pożyczka była zabezpieczona tzw. hipoteką, czyli odpowiednim wpisem do księgi wieczystej.
 • Nabycie nowego mieszkania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. W tym przypadku to notariusz występuje do sądu o założenie księgi wieczystej. Jeśli nieruchomość nie ma księgi, sama musisz ją założyć.

Wniosek o założenie księgi wieczystej musi zawierać:

 • oznaczenie nieruchomości (adres, opis, miejsce położenia),
 • listę współwłaścicieli,
 • powołanie tytułu własności (np. umowa kupna sprzedaży),
 • wyszczególnienie obciążających nieruchomość praw rzeczowych.

Gdzie należy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej?

Wniosek musi znaleźć się w sądzie rejonowym, w którego okręgu jest nieruchomość. Stamtąd przysyłany jest list polecony na wskazany przez wnioskującego adres, zawierający informację o ustanowieniu księgi. Od 1 lipca 2014 nie musimy już jednak chodzić do sądu osobiście, by dostać odpis z księgi wieczystej. Wnioski o wydanie odpisu, wyciągu z księgi wieczystej  lub zaświadczenia o jej zamknięciu można składać drogą elektroniczną.


Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

200 zł – za wpis prawa własności i użytkowania wieczystego;
200 zł – za wpis hipoteki;
150 zł – za wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku, albo zniesienia współwłasności także po podziale majątku dorobkowego małżonków;
100 zł – za wykreślenie wpisu hipoteki z księgi.
60 zł – za wniosek o:
 • założenie księgi wieczystej,
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze, która już jest prowadzona,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części.


Zobacz też:

Na podstawie artykułu Alicji Hass z Pani Domu