Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami był, jest i będzie. W dzisiejszych czasach kryzysu gospodarczego widać jednak jak wiele jest okazyjnych ofert do nabycia. Oferty okazyjne to wynik, jak już wyżej napisałam, kryzysu i następstw, które za tym idą np. zaciągane kredyty, których nie stać nas spłacać i jedynym wyjściem jest sprzedaż bądź oczekiwanie na komornika wcześniej czy później.
/ 18.11.2009 06:16
Obrót nieruchomościami był, jest i będzie. W dzisiejszych czasach kryzysu gospodarczego widać jednak jak wiele jest okazyjnych ofert do nabycia. Oferty okazyjne to wynik, jak już wyżej napisałam, kryzysu i następstw, które za tym idą np. zaciągane kredyty, których nie stać nas spłacać i jedynym wyjściem jest sprzedaż bądź oczekiwanie na komornika wcześniej czy później.

Jednak są nieruchomości, które ceny maja sztywne i właściciele nie obniżą ceny, bo nie mają takiej potrzeby sprzedać dziś. A jednak najlepsza lokata, w którą warto zainwestować pieniądze to nieruchomości.
Ale jak w każdej gospodarce muszą być spadki i wzrosty i właśnie tak jest i w obrocie nieruchomościami. Czyli ceny niższe i wyższe nieruchomości.

Obrót nieruchomościami

Wiele osób chcąc sprzedać nieruchomość bądź nabyć albo sprzedaje na własną rękę albo jak już borykając się nie mogąc sprzedać kieruje się do agencji nieruchomości. A co winien taki klient wiedzieć w podstawach kierując się do agencji nieruchomości:
 • czy pośrednik, który nas obsługuje posiada licencję zawodową w obrocie nieruchomościami bądź jego pracodawca. Bo nie agencja posiada licencję a osoba
 • czy jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • mamy prawo poprosić o umowę, która mamy podpisać, by się z nią zapoznać w domu
 • zgłaszając ofertę agent winien do nas przybyć by dokonać oględzin nieruchomości
 • pytamy agenta na jaki czas umowa zostaje zawarta i z jakim terminem wypowiedzenia, jak również w jakiej formie
 • mamy prawo pytać czy umowa nie jest zawarta na wyłączność chyba, że interesuje nas zawarcie umowy na wyłączność i wiemy jakie są jej skutki, by nie mieć później pretensji do agenta, jak również nie wpaść w "pułapkę"
 • musimy posiadać przy sobie idąc do agencji dokument świadczący o własności nieruchomości np. księgę wieczystą, zaświadczenie ze zbioru dokumentów, akt własności np. ziemi, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości, postanowienie o nabyciu spadku, umowę darowizny bądź inne dokumenty
 • jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć innych dokumentów takich jak wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem bądź wypis z planu zagospodarowania przestrzennego z wyrysem to możemy dać pełnomocnictwo do załatwienia takich dokumentów agentowi w swoim imieniu.
 • musimy być świadomi, iż jeżeli sprzedamy nieruchomość nie przez agencję. do której ją zgłosiliśmy, agencja nieruchomości ma prawo byśmy dostarczyli Akt Notarialny sprzedaży w terminie określonym, jaki zostanie zawarty w umowie z agencją, by zweryfikować czy agencja nie została "oszukana" krótko mówiąc
 • jeżeli decydujemy się sprzedać bądź nabyć nieruchomość przez agencję nieruchomości, musimy starać się być lojalnymi, bo brak lojalności i chęć sprzedaży przy ominięciu agencji wcześniej czy później ma swój finał w sądzie.
 • nie ma takiego prawa, by klient płacił jakiekolwiek pieniądze agencji bądź agentowi jeżeli nie doszło do transakcji. Jeżeli właściciel sprzeda sam nieruchomość, jedynie może zwrócić koszty za dokumenty, które pobierał agent w jego imieniu i zostało to zawarte w umowie. Zwracane są pieniądze za dokumenty na podstawie faktur bądź potwierdzenia zapłaty przez agenta bądź agencję.
 • jeżeli trafił nam się klient bezpośrednio, to mamy prawo prosić od agencji potwierdzenia czy klient o takim imieniu i nazwisku nie chce oszukać nas i agencji.
 • należy również pamiętać, iż zgłaszając nieruchomość do sprzedaży nie możemy wprowadzać agenta w błąd np. co do sporów jakie się toczą co do nieruchomości
Myślę, że są to najważniejsze sprawy jakie warto znać i na jakie zwracać uwagę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami regulują przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisy Kodeksu Cywilnego.
Najważniejsze co można napisać kolokwialnie podchodząc: Ignorantia Iuris Nocent - Nieznajomość prawa szkodzi. Nie musimy mieć dostępu do lektury prawniczej, by znać prawo, ale z dostępnych dziś informacji możemy znać podstawy prawa i możemy podchodzić w bardzo mądry sposób czytając umowy bądź jakiekolwiek dokumenty, które podpisujemy.

Dokumenty niezbędne by zbyć/nabyć nieruchomość (dom):
 • Księga wieczysta, jeżeli nie posiadamy takiego dokumentu to inny dokument np. zaświadczenie ze zbioru dokumentów, postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości  z zaświadczeniem z urzędu skarbowego, iż został zapłacony podatek bądź uległo przedawnieniu bądź nie podlega zapłacie, postanowienie o nabyciu spadku z zaświadczeniem z urzędu skarbowego, iż został zapłacony podatek, uległ przedawnieniu bądź nie podlega zapłacie, umowa darowizny - przykład: Dokumenty te są potrzebne, gdyż czasami w księdze wieczystej widnieją rodzice zmarli, a dzieci nabyły w drodze spadku masę majątkową, a nie ma zmiany i ten dokument jest podstawą dla notariusza i nabywcy, iż są oni właścicielami.
 • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem (jeżeli brak wypisu z planu to zaświadczenie o braku planu i przeznaczeniu terenu)
 • Zaświadczenie z referatu podatków, iż właściciel figuruje w ewidencji podatków i nie zalega w płatnościach podatków
 • Zaświadczenie, iż brak jest zameldowania kogokolwiek w budynku
 • Pozwolenie na budowę wraz z planami budynku mieszkalnego
 • Odbiór budynku czyli decyzja na użytkowanie budynku
 • I jeżeli chodzi o certyfikat energetyczny przy starych budynkach, to kwestia ustalenia między sprzedającym a nabywającym.
 • Jeżeli mamy umowy małżeńskie (rozdzielność bądź inne formy umów) należy je również przedstawić

Klaudia Borkowska
prawnik, licencjonowany pośrednik