kredytobiorca

Kredytobiorca
Kredytobiorca to osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała kredyt. Kredytobiorca jest zobowiązany do korzystania z udostępnionej kwoty na warunkach określonych w umowie z bankiem oraz do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi opłatami w określonym terminie.