Nieterminowa spłata kredytu hipotecznego

Myślę o zaciągnięciu kredytu na mieszkanie i zastanawiam się nad różnymi aspektami takiego posunięcia. W związku z tym interesuje mnie jakie są konsekwencje nie spłacania kredytu hipotecznego? Czy bank zabiera nieruchomość?
/ 18.11.2011 07:18

Myślę o zaciągnięciu kredytu na mieszkanie i zastanawiam się nad różnymi aspektami takiego posunięcia. W związku z tym interesuje mnie jakie są konsekwencje nie spłacania kredytu hipotecznego? Czy bank zabiera nieruchomość?
 

Zaciągając jakikolwiek kredyt, kredytobiorca zobowiązany jest do jego terminowej spłaty według harmonogramu przygotowanego przez bank. Każda nieterminowo opłacona rata powoduje negatywne dla klienta konsekwencje, począwszy od naliczania karnych odsetek, aż do wezwania do niezwłocznego dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z nierzetelnej obsługi kredytu.

W przypadku kredytów posiadających zabezpieczenie rzeczowe, np. kredytu samochodowego czy hipotecznego, bank ma możliwość przejęcia zabezpieczenia w celu zaspokojenia swoich roszczeń. W odniesieniu do długoterminowych kredytów mieszkaniowych, opiewających zwykle na stosunkowo wysokie sumy, banki poza hipoteką stosują także szereg dodatkowych zabezpieczeń. Wynika to z faktu, iż proces egzekucji należności z nieruchomości jest w Polsce stosunkowo długotrwały i skomplikowany. Dlatego banki wykorzystują inne, szybsze w realizacji instrumenty, takie jak weksel czy oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. Pozwalają one na wszczęcie egzekucji z całego majątku klienta, zanim zakończone zostaną procedury umożliwiające zajęcie przez bank nieruchomości. Należy tu podkreślić, że samo przejęcie przez bank nieruchomości nie zawsze musi oznaczać zakończenie postępowania windykacyjnego. Nieruchomość musi zostać najpierw sprzedana, a środki w ten sposób uzyskane muszą wystarczyć na pokrycie całości zadłużenia. Nieruchomości zbywane są zwykle na zorganizowanych przez bank licytacjach, a ceny dokonywanych tam transakcji są często znacząco niższe od rynkowych. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której środki uzyskane ze sprzedaży zajętej przez bank nieruchomości nie wystarczą na pokrycie całości zadłużenia nierzetelnego kredytobiorcy i bank będzie dalej dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z pozostałego majątku klienta.

Trzeba także wspomnieć, że nieterminowa spłata kredytu czy innego zobowiązania wobec banku będzie skutkowała przekazaniem stosownej wiadomości do Biura Informacji Kredytowej. O ile zgłoszenia o kilku- czy kilkunastodniowych opóźnieniach będą raczej nieszkodliwe, o tyle informacje o dłuższych opóźnieniach, czy przeniesieniu kredytu do windykacji mogą skutecznie utrudnić klientowi zaciągnięcie jakiegokolwiek innego kredytu w przyszłości.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

Redakcja poleca

REKLAMA