Odwrócona hipoteka - czy warto?

Odwrócona hipoteka to dodatkowe zabezpieczanie finansowe na przyszłość, o które może starać się każdy bez względu na wiek, o ile jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.
/ 13.02.2013 08:04

Odwrócona hipoteka to dodatkowe zabezpieczanie finansowe na przyszłość, o które może starać się każdy bez względu na wiek, o ile jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Odwrócona hipoteka- czy warto?

Kredyt hipoteczny opierający się na założeniu "odwróconej hipoteki" to forma pomocy finansowej, pozwalająca właścicielom prawa do nieruchomości, uwolnić zgromadzony w niej kapitał, tak by efektywnie go wykorzystać pozostając jednocześnie pełnoprawnym właścicielem nieruchomości objętej umową o odwróconym kredycie hipotecznym.

  • Choć nie ma ograniczeń wiekowych co do jego uzyskania, taka forma kredytowania jest najlepszym rozwiązaniem dla osób w średnim i starszym wieku, które chcą dodatkowo zadbać o finanse i swoją nieruchomość.
  • W odróżnieniu od tradycyjnych kredytów - mieszkaniowych lub standardowych hipotecznych - nie będą wymagane żadne bieżące spłaty, o ile tylko kredytobiorca zajmuje nieruchomość objętą umową i mieszka w niej (z przerwami nie dłuższymi niż rok) i odpowiednio o nią dba.
  • Daje możliwość odzyskania pieniędzy zainwestowanych w nieruchomość objętą umową bez zbędnych pytań, czy ograniczających obwarowań, na przykład związanych ze stanem zdrowia, bądź górną granicą wieku kredytobiorcy.
  • Kredyt ten może otrzymać każdy bez względu na wysokość dochodów, stan społeczny czy zaawansowany wiek. "Odwrócona hipoteka" wypełnia "lukę" i przeciwdziała dyskryminacji osób starszych, które innego kredytu z banku właśnie ze względu na wiek, nie mogą otrzymać.

Wypłaty pieniędzy z "odwróconej hipoteki":

Mogą przybierać różne formy np. w postaci comiesięcznych rat lub jednorazowej płatności całej sumy. Wysokość otrzymanej kwoty jest zależna od wartości samej nieruchomości, ale także wieku osoby lub osób w przypadku małżeństwa. Średnia długość życia kobiet jest wyższa, dlatego mogą one spodziewać się niższych wypłat, niż ma to miejsce w wypadku mężczyzn.

Obowiązki kredytobiorców:

  • Regulowanie opłat za nieruchomość.
  • Ubezpieczenie nieruchomości (jak przed zawarciem umowy o odwrócony kredyt hipoteczny).
  • Utrzymywanie jej w dobrym stanie pod rygorem odstąpienia od umowy przez kredytodawcę.

Niewątpliwym plusem kredytu jest fakt, że procedura składania wniosku jest taka sama jak przy każdym innym kredycie. Pozwala na godny sposób zadbać o "jesień życia" swoją i rodziny.