Spłata kredytu Rodzina na Swoim po rozwodzie

W zeszłym roku wzięliśmy z mężem kredyt w programie Rodzina na Swoim. Niestety w ubiegłym miesiącu się rozwiedliśmy. Planuję spłacić resztę kredytu sama i chcę, żeby mieszkanie było jedynie moją własnością. Czy w takiej sytuacji nadal będę mogła spłacać kredyt, który został zaciągnięty w programie RnS czy np. będę musiała zaciągnąć standardowy kredyt w innym banku i zrezygnować z obecnego?
/ 20.06.2011 07:49

W zeszłym roku wzięliśmy z mężem kredyt w programie Rodzina na Swoim. Niestety w ubiegłym miesiącu się rozwiedliśmy. Planuję spłacić resztę kredytu sama i chcę, żeby mieszkanie było jedynie moją własnością. Czy w takiej sytuacji nadal będę mogła spłacać kredyt, który został zaciągnięty w programie RnS czy np. będę musiała zaciągnąć standardowy kredyt w innym banku i zrezygnować z obecnego?

W ustawie określającej zasady funkcjonowania programu Rodzina na Swoim nie przewidziano sytuacji kiedy dochodzi do rozwodu małżonków, którzy skorzystali z kredytu z dopłatą budżetową. Należy więc przypuszczać, że w takim przypadku pozostawiono swobodę działania bankom udzielającym kredytów w ramach tego programu. Zakładając, że w odniesieniu do kredytu preferencyjnego zostaną zastosowane takie same procedury jak do standardowego kredytu mieszkaniowego, będziemy mieli tu do czynienia z tzw. zwolnieniem z długu jednego ze współkredytobiorców. W takim przypadku ponownie zostanie przeprowadzona analiza zdolności kredytowej osoby, która pozostanie jedynym kredytobiorcą. Jeżeli w ocenie banku będzie ona w stanie samodzielnie obsługiwać kredyt nie powinno być problemu z pozytywnym zakończeniem całej procedury. Trudności mogą pojawić się wówczas, gdy bank w którym zaciągnięty jest kredyt uzna, że samodzielny kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej. W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się przystąpienie do kredytu dodatkowego współkredytobiorcy w celu podniesienia zdolności kredytowej. Innym rozwiązaniem może być poszukanie innego banku, który łagodniej ocenia zdolność kredytową, do którego będzie możliwość przeniesienia naszego kredytu. Należy tu jednak podkreślić, że w przypadku przeniesienia zobowiązania do innego banku, kredytobiorca straci możliwość uzyskiwania dopłat z budżetu państwa i jego kredyt stanie się standardowym kredytem mieszkaniowym.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego