Sprzedaż mieszkania jako wkład własny kredytu

Chcemy kupić dom. Zastanawiamy się, czy możliwe jest następujące rozwiązanie: znaleźnie kupca na nasze obecne mieszkanie, podpisanie umowy przedwstępnej i w tym czasie znalezienie domu, który zechcemy kupić. Czy bank poszedłby na taki układ i uznał sprzedaż starego mieszkania za wkład własny kredytu na zakup domu? Pieniędzy z kredytu potrzebowalibyśmy jednak wcześniej niż uzyskamy środki ze sprzedaży mieszkania.
/ 19.04.2011 06:59

Chcemy kupić dom. Zastanawiamy się, czy możliwe jest następujące rozwiązanie: znaleźnie kupca na nasze obecne mieszkanie, podpisanie umowy przedwstępnej i w tym czasie znalezienie domu, który zechcemy kupić. Czy bank poszedłby na taki układ i uznał sprzedaż starego mieszkania za wkład własny kredytu na zakup domu? Pieniędzy z kredytu potrzebowalibyśmy jednak wcześniej niż uzyskamy środki ze sprzedaży mieszkania.

Wypłata całości kredytu przed wniesieniem środków własnych zawsze rodzi ryzyko, że pozostała część ceny może nie zostać ostatecznie uregulowana. Nawet w sytuacji kiedy kredytobiorca udokumentuje fakt posiadania środków własnych, to z różnych powodów może ostatecznie nie uregulować całej należności. Kredytodawca dokonując kalkulacji ryzyka musi wziąć pod uwagę każdą możliwą sytuację, dlatego wymaga zwykle wniesienia całego wymaganego wkładu własnego przed uruchomieniem kredytu, tak aby środkami z kredytu zamknąć transakcję. W ten sposób bank zyskuje pewność, że zostanie uregulowana całość ceny za nieruchomość, która ma przecież stanowić zabezpieczenie kredytu. Wyjątek stanowią tu kredyty uruchamiane w transzach, gdzie istnieje możliwość naprzemiennego finansowania inwestycji środkami własnymi i kredytem, ale i w takich przypadkach bank raczej nie zgodzi się na wypłatę całości kredytu przed wniesieniem całego wymaganego wkładu własnego.

O ile ostateczna forma i terminy wnoszenia wkładu własnego przez kredytobiorcę mogą być przedmiotem negocjacji z bankiem, to jednak w tej sytuacji, z uwagi na wyżej wymienione przesłanki, bank raczej nie zgodzi na tak daleko idące ustępstwa, a środki ze sprzedaży mieszkania należałoby uzyskać jeszcze przed uruchomieniem kredytu.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska
Związek Firm Doradztwa Finansowego