finanse

Finanse
to inaczej pieniądze, majątek. A także ogół procesów i operacji związanych pieniędzmi. Finanse mogą być gromadzone, dzielone i wydatkowane. Wyróżniamy finanse prywatne, publiczne i bankowe. Zjawiska pieniężne dzielimy na przychody, wydatki i oszczędności. Zasoby pieniężne są nazywane budżetem.

Redakcja poleca

REKLAMA