Czym różni się cena brutto i netto? Sprawdź jak je obliczać przy różnych stawkach podatku od towarów i usług

Cena brutto netto.jpg fot. Adobe Stock, stokkete
Cena brutto i netto są ze sobą powiązane. Cena brutto jest ceną, która płaci klient za towar lub usługę. Składa się ona z ceny netto powiększonej o wartość podatku VAT obliczonego według odpowiedniej stawki. Ceny brutto mogą być takie same jak netto (gdy VAT wynosi 0% lub usługa albo towar jest zwolniony z VAT) lub wyższe najczęściej o 5, 8 lub 23% od cen netto.
Ewa Cwil / 15.11.2023 17:43
Cena brutto netto.jpg fot. Adobe Stock, stokkete

Zastanawiałaś się kiedyś, co różni cenę netto i brutto? Dlaczego jedna z nich jest wyższa i dlaczego na paragonie widzisz je obie, skoro obowiązuje się tylko ta wyższa? Dowiedz się tego z naszego praktycznego poradnika. Pokazujemy, jak oblicza się wartość ceny brutto oraz jak sprawdzić na podstawie ceny brutto, ile wynosi cena netto.

Spis treści:

 1. Cena netto a brutto
 2. Jak obliczyć cenę brutto z netto?
 3. Jak obliczyć cenę netto z brutto?
 4. Spis z natury – cena netto czy brutto?

Cena netto a brutto

Cena netto zawiera się w cenie brutto. Cena netto jest powiększana o wartość podatku od towarów i usług (VAT), co pozwala obliczyć cenę brutto. Różne produkty i usługi mają różną stawkę VAT, zwykle 5%, 8% lub 23%, choć niektóre usługi są zwolnione z podatku VAT – tak jest na przykład w przypadku usług rehabilitacyjnych – ich cena netto i brutto są identyczne.

Płacimy cenę brutto czy netto?

Kwota, którą płacimy w sklepie lub lokalu usługowym, to cena brutto. Określa ona całkowitą i ostateczną należność konsumenta. Sprzedawca jest zobowiązany prawnie, by podawać na paragonie cenę brutto. Kupujący musi być poinformowany, ile ma ostatecznie zapłacić za towar lub usługę, aby sam nie musiał tego obliczać.

Przedsiębiorcy także płacą ceny brutto. Jednak w ich przypadku, jeśli są płatnikami VAT, prowadzą księgowość w odpowiedniej formie, np. książki przychodów i rozchodów, możliwe jest rozliczanie podatku VAT. Znaczenie ma wtedy wartość VAT na zapłaconych i wystawionych fakturach. Możliwe jest odprowadzenie do Skarbówki mniejszej kwoty VAT niż wynikałaby z wystawionych faktur. Część zapłaconego VAT może wrócić do przedsiębiorcy – zapłaci mniej podatku VAT niż wynika z faktur przez niego wystawionych.

Jak obliczyć cenę brutto z netto?

W skład ceny brutto wchodzi cena netto oraz wartość podatku VAT, przypisanego dla określonego produktu lub usługi. Aby obliczyć wartość ceny brutto, należy cenę netto pomnożyć przez właściwą stawkę podatku VAT, a następnie otrzymaną kwotę dodać do ceny netto.

Oto wzór, jak obliczyć wysokość ceny brutto:

 • Cena brutto = cena netto + (cena netto x wartość podatku VAT, np. 23%)

lub

 • Cena brutto = cena netto x 1,23

Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład: Towar kosztuje netto 81,29 zł. Przypisana mu stawka podatku VAT to 23%. Aby obliczyć wartość brutto, należy wykonań następuje działanie:

 • 81,29 zł x 1,23 = 99,99 zł

Cena brutto, którą kupujący będzie musiał zapłacić za ten towar wynosi zatem 99,99 zł.

Jeśli stawka VAT wynosiłaby 8%, działanie wyglądałoby następująco:

 • 81,29 x 1,08 = 87,79 zł

Jak obliczyć cenę netto z brutto?

Obliczanie ceny netto z brutto jest równie proste, ale wymaga innego wzoru, gdyż odjęcie stawki VAT od ceny brutto zaniży cenę netto. Dlatego stosuje się wzór pozwalający obliczyć faktyczną cenę  netto, w którym cenę brutto dzieli się przez odpowiedni współczynnik:

 • cena netto = cena brutto : 1,XX

w którym XX jest stawką VAT.

Cena brutto: ile to na netto?

Poniżej przykłady, jak wyliczać ceny netto z brutto przy różnych stawkach VAT:

 • jeśli stawka VAT wynosi 23%, działanie będzie wyglądało następująco – cena brutto : 1,23
 • jeśli stawka VAT wynosi 8%, działanie będzie wyglądało następująco – cena brutto : 1,08
 • przy stawce VAT 5% działanie będzie wyglądało tak – cena brutto : 1,05.

Zobaczmy to na przykładzie. Jeśli cena produktu wynosi 99,99 i jest on objęty VAT w wysokości 23%, to:

 • cena netto = 99,99 : 1,23 = 81,29 zł.

Jak obliczyć cenę netto z bruttofot. Jak obliczyć cenę netto z brutto/ Adobe Stock, Goffkein

Spis z natury – cena netto czy brutto?

Spis z natury to inaczej remanent lub inwentaryzacja. Pozwala określić faktyczny stan posiadania towarów i materiałów. Inaczej wyceniają je „watowcy”, inaczej przedsiębiorcy niepłacący VAT.

Przedsiębiorcy czy firmy będące płatnikami VAT, sporządzając spis z natury, wyceniają towary na podstawie ceny zakupu netto. Pozostali biorą pod uwagę ceny brutto.

Treść artykułu pierwotnie opublikowała 5.06.2018 r. Marta Kosakowska.

Czytaj także:
Jak podziękować za współpracę z humorem lub na poważnie?
Wady i zalety pracy zdalnej wykonywanej w domu
Najlepiej opłacane zawody dla kobiet

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA