Kobiece dłonie sięgające do portfela na zakupach. fot. Adobe Stock

Cena brutto a cena netto - czym się różnią? Różnica między ceną netto a brutto

Co oznaczają terminy: cena netto i cena brutto? Poznaj najważniejszą różnicę między nimi.
Marta Kosakowska / 24.08.2018 13:13
Kobiece dłonie sięgające do portfela na zakupach. fot. Adobe Stock

Na paragonie można zauważyć dwie wartości cen. Pewnie robiąc zakupy albo korzystając z usług np. fryzjera, wielokrotnie zastanawiałaś się, co różni cenę netto i brutto? Dlaczego jedna z nich jest wyższa? Dowiedz się z naszego praktycznego poradnika. Pokazujemy, jak oblicza się wartość ceny brutto.

Cena brutto i netto - jak je obliczyć?

Kwota, którą płacimy w sklepie lub lokalu usługowym, to cena brutto. Określa ona całkowitą i ostateczną należność konsumenta. Sprzedawca jest zobowiązany prawnie, by podawać na paragonie cenę brutto. Kupujący musi być poinformowany, ile ma zapłacić za dany towar lub usługę, bez konieczności wykonywania działań matematycznych, by poznać cenę.

W skład ceny brutto wchodzi cena netto oraz wartość podatku VAT, przypisanego dla określonego produktu lub usługi (zwykle 23%). Aby obliczyć wartość ceny brutto, należy cenę netto pomnożyć przez właściwą stawkę podatku VAT, a następnie otrzymaną kwotę dodać do ceny netto.

A zatem, oto wzór, jak obliczyć wysokość ceny brutto:

Cena brutto = cena netto + stawka podatku (np. 23% x cena netto)

Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład: Towar kosztuje netto 81,29 zł. Przypisana mu stawka podatku VAT to 23%. Aby obliczyć wartość brutto, należy wykonań następuje działanie:

81,29 zł + (0,23 x 81,29 zł) = 81,29 zł + 18,69 zł = 99,99 zł

Cena brutto, którą kupujący będzie musiał zapłacić za ten towar wynosi zatem 99,99 zł.

Kalkulator wynagrodzenia brutto/netto

Cena netto to nic innego, jak cena towaru lub usługi bez podatku VAT. Cena netto dotyczy zatem jedynie przedsiębiorcy. Robiąc zakupy na rzecz prowadzonej działalności i biorąc na niego fakturę, odlicza on podatek VAT, płacąc cenę brutto. Jednak po odliczeniu podatku, jego rzeczywistym kosztem jest cena netto.

Przeczytaj:
Wynagrodzenie brutto a netto - jaka jest różnica?
Co się składa na wynagrodzenie brutto?
Płaca minimalna 2018 - ile wynosi netto?