Dla kogo dopłata do czynszu

Dla kogo dopłata do czynszu
Masz niskie dochody, a twoje opłaty za mieszkanie są wysokie? Zwrócić się do gminy o dofinansowanie. Możesz je otrzymać, jeżeli spełniasz określone warunki. Sprawdź więc, czy kwalifikujesz się do dodatku mieszkaniowego.
/ 09.06.2019 09:13
Dla kogo dopłata do czynszu

Lepiej nie zalegać z zapłatą czynszu za mieszkanie! Narastające odsetki sprawią, że coraz trudniej ci będzie uregulować zaległości, a w najgorszym przypadku możesz nawet stracić prawo do mieszkania. Jeśli nie stać cię na zapłacenie czynszu, możesz wystąpić do gminy o pomoc w pokryciu części tej należności. Nie ma przy tym znaczenia, czy zajmujesz mieszkanie komunalne, spółdzielcze czy też będące twoją własnością.

Po pierwsze tytuł
O dodatek możesz się starać, jeżeli posiadasz tzw. tytuł prawny do lokalu. To znaczy, gdy jesteś:
- członkiem spółdzielni mieszkaniowej, który ma lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu;
- właścicielem mieszkania lub budynku, w którym zajmujesz lokal;
- najemcą lub podnajemcą mieszkania, niezależnie od tego, od kogo je wynajmujesz.

Uwaga! Osoba, która nie ma tytułu prawnego, może starać się o dodatek, gdy czeka na przydział lokalu zamiennego lub socjalnego.

Dodatek dla niebogatych
Drugi warunek, jaki musisz spełnić, dotyczy dochodu. Dostaniesz dodatek, jeśli średni miesięczny dochód na każdego domownika nie przekracza ustalonej przepisami wysokości:
- w gospodarstwie jednoosobowym – 175 procent najniższej emerytury (obecnie 597,46 zł) tj. 1045,56 zł;
- w rodzinie wieloosobowej – 125 procent najniższej emerytury, to znaczy 746,83 zł.
Jeżeli dochód w twojej rodzinie choć minimalnie przekracza wymaganą wysokość, masz szansę dostać dodatek, ale pod warunkiem, że nadwyżka ponad wskazany limit nie jest wyższa niż dodatek mieszkaniowy, który mogłabyś otrzymać. Jeśli zostanie ci przyznany dodatek, otrzymasz go w wysokości pomniejszonej o kwotę, o którą twój dochód przekracza podane kryterium.

Na przykład: Jesteś osobą samotną i twój dochód wynosi 1100 zł. Przekraczasz więc wymagany limit o 54,44 zł. Przyjmijmy, że przewidziany dla ciebie dodatek wyniósłby 120 zł, nie dostaniesz go jednak w tej kwocie. Otrzymasz 65,56 zł (120 zł  minus 54,44 zł).
To urząd wylicza średni dochód na podstawie przedstawionych przez ciebie zaświadczeń. Bierze pod uwagę dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.

Uwaga! Do dochodu nie są wliczane:
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek dla sierot zupełnych,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
- jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia w naturze otrzymywane z pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- dodatek mieszkaniowy (tzn. dodatek, który został przyznany wcześniej, jeśli kolejny raz ubiegasz się o to świadczenie).
Warto wiedzieć: Urząd wylicza dochód na osobę w gospodarstwie domowym, a nie w rodzinie. Istotna jest zatem liczba osób faktycznie mieszkających pod jednym dachem.


Wielkość mieszkania ma znaczenie
Dostaniesz dodatek, jeśli twoje mieszkanie nie jest zbyt duże w stosunku do liczby mieszkających w nim osób. Aby wiedzieć, czy tak jest, musisz znać tzw. normatywy. Zgodnie z nimi powierzchnia użytkowa lokalu powinna wynosić:
- 35 m kw. dla 1 osoby,
- 40 m kw. dla 2 osób,
- 45 m kw. dla 3 osób,
- 55 m kw. dla 4 osób,
- 65 m kw. dla 5 osób,
- 70 m kw. dla 6 osób.
Jeśli w rodzinie jest więcej niż 6 osób, na każdą kolejną przypada dodatkowo 5 m kw.

Uwaga! Normatyw podnosi się o 15 m kw., jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub taka, która z uwagi na swoje kalectwo musi zajmować osobne pomieszczenie.
Warto wiedzieć. Do powierzchni użytkowej wlicza się: pokoje, kuchnię, łazienkę, przedpokój (hol), spiżarnię, alkowę, garderobę oraz inne pomieszczenia służące celom gospodarczym. Nie wlicza się natomiast powierzchni: tarasów, balkonów, loggi, antresoli, szaf ściennych, pralni, suszarni, wózkarni, piwnic ani komórek na opał.

Gdzie złożyć wniosek?
Jeśli uważasz, że spełniasz warunki do dodatku mieszkaniowego, złóż wniosek o jego przyznanie. Formularz dostaniesz w urzędzie gminy. Musisz go wypełnić, potwierdzić u zarządcy domu i złożyć w wydziale obsługi mieszkańców lub wydziale zasobów lokalowych. Do wniosku powinnaś dołączyć:
- aneks o składnikach czynszu za ostatni miesiąc (dostaniesz go np. w swojej spółdzielni
- zaświadczenia o dochodach brutto (z ostatnich trzech miesięcy), jakie otrzymują dorośli członkowie twojej rodziny, którzy z tobą mieszkają!

Urząd gminy może poprosić cię też o inne dokumenty. Na przykład:
- jeśli otrzymujesz alimenty – pokwitowania potwierdzające ich odbiór
(z ostatnich trzech miesięcy),
- gdy jesteś bezrobotna – zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości pobieranego zasiłku.

Warto wiedzieć: Jeżeli masz mieszkanie, w którym nie ma ciepłej wody lub centralnego ogrzewania, dołącz do wniosku rachunki za butle gazowe lub energię elektryczną.

Jak się odwołać?


Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji. Powiadamia o niej ciebie oraz zarządcę (właściciela) budynku. Przed wydaniem decyzji ma prawo poprosić ośrodek pomocy społecznej o opinię na twój temat. Jeżeli urząd odmówi ci dodatku, możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego (informacja o prawie do odwołania musi znajdować się w decyzji). Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składasz w wydziale, który wydał decyzję. Jego kierownik ma 7 dni na ustosunkowanie się do twojego pisma. Może zmienić decyzję i przyznać dodatek lub przekazać sprawę do kolegium odwoławczego.

Alicja Hass

Tagi: finanse

Redakcja poleca

REKLAMA