działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, usługowa lub handlowa. Najprostszą formą działalności gospodarczej jest działalność jednoosobowa. Rodzaj działalności gospodarczej określają kody PKD. Prowadząc działalność gospodarczą trzeba odprowadzać podatki oraz opłacać składki do ZUS.