Pieniądze na założenie firmy - skąd wziąć

Skąd wziąć pieniądze na biznes fot. Fotolia
Mówi się, że aby zrobić dobry interes, trzeba mieć pomysł i pieniądze. O to pierwsze bywa zazwyczaj łatwiej niż o drugie.
/ 13.08.2013 10:10
Skąd wziąć pieniądze na biznes fot. Fotolia
Masz świetny pomysł i planujesz założenie własnej firmy? Zastanawiasz się, jak zdobyć pieniądze i gdzie ich szukać? Przeczytaj!

Dotacje z Urzędów Pracy


Jeżeli jesteś zarejestrowana jako osoba bezrobotna i chciałabyś rozpocząć działalność gospodarczą, możesz wystąpić o udzielenie ci bezzwrotnej dotacji z Funduszu Pracy. Kwota dotacji nie może przekraczać pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę (ok. 12 tys. zł brutto), jakie obowiązuje w dniu zawarcia umowy między tobą a urzędem. Wniosek należy złożyć staroście właściwemu ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

W wniosku o dotację na założenie własnej firmy z Urzędu Pracy powinnaś określić m.in.:
 • kwotę, o jaką się ubiegasz,
 • rodzaj działalności gospodarczej, jaki chcesz prowadzić,
 • źródła finansowania,
 • szczegółowy harmonogram zakupów z pieniędzy, o jakie się ubiegasz,
 • spodziewane zyski
Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany (na decyzję czeka się 30 dni), to możesz być pewna, że po założeniu firmy dostaniesz pieniądze. A zatem możesz się zająć załatwianiem formalności związanych z rejestracją. Po uzyskania numeru konta w banku podajesz go urzędowi gminy, a ten przekazuje ci dotację.

Ważne! Dotacja nie przysługuje na firmę już działającą, czyli nie otrzymasz jej, gdybyś chciała przejąć np. już istniejący sklep czy zakład usługowy.

Uwaga! Bezzwrotną dotację mogą uzyskać także osoby, które chcą założyć tzw. spółdzielnię socjalną (np. remontowo-usługową). Kwota dofinansowania jednak nie przekroczy wtedy trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (ok. 7 tys. zł brutto). Natomiast przystępując do już istniejącej spółdzielni, dostaną dotację w wysokości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok. 4,6 tys. zł brutto).

Urząd Pracy może ponadto udzielić ci pomocy finansowej, refundując wydatki (do 80 proc.), jakie poniosłaś na pomoc prawną czy doradztwo.

Pożyczka z funduszu Mikro


O pomoc finansową dla swojej firmy możesz się zwrócić także do funduszu Mikro.
 • Aby dostać pieniądze na własny biznes, nie musisz opracować formalnego biznesplanu, choć rzecz jasna powinnaś przygotować sobie rzeczowe argumenty, które przekonają przedstawiciela funduszu, że pieniądze są ci niezbędne, a ponadto zostaną właściwie wykorzystane. Musisz natomiast mieć już zarejestrowaną firmę.
 • Jeżeli zwracasz się do funduszu pierwszy raz, raczej nie możesz liczyć na kwotę wyższą niż 7 tys. zł. Jest to tak zwana pożyczka „na start”. Ale jeżeli spłacisz tę pożyczkę, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś uzyskała kolejną. Co istotne, nie potrzebujesz żadnych zabezpieczeń majątkowych, tylko trzech żyrantów. Powinnaś jednakże wiedzieć, że jeżeli zakładając firmę, korzystasz z rady innego przedsiębiorcy, może być on twoim jedynym poręczycielem.
 • Za możliwość korzystania z pożyczki ponosisz pewną opłatę, którą spłacasz w ratach, w określonym w umowie czasie, razem z ratami kapitałowymi (możesz sama określić jej wysokość). Okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy.
Ważne! Ubiegając się o pożyczkę, nie wnosisz żadnej wstępnej opłaty.

Uwaga! Informacje o funduszu Mikro i jego ofercie znajdziesz na stronie internetowej www.funduszmikro.pl

Unijna kasa otwarta dla małych firm


Unijne fundusze, z których można korzystać w ramach programu dla mikroprzedsiębiorstw (firm zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników), są przeznaczone na doradztwo lub inwestycje. To znaczy, że możesz wydać pieniądze na porady prawne, marketingowe (np. analiza rynku) czy finansowe (sporządzenie biznesplanu) bądź zakup urządzeń czy wyposażenia biura.
 • Nim złożysz wniosek o unijną dotację, musisz opracować projekt działalności, która ma być dofinansowana. Zastanów się, czego ci potrzeba (np. jakich urządzeń), abyś osiągnęła założony cel, jakiego zysku się spodziewasz i w jakim czasie. Następnie przejrzyj oferty firm proponujących sprzęt, na którym ci zależy, i poproś od tej, którą wybierzesz, o ofertę cenową. Oprzesz się na niej, sporządzając biznesplan, który musisz dołączyć do wniosku. Jeżeli boisz się, że nie podołasz przygotowaniu wymaganych dokumentów, możesz zwrócić się o pomoc do jednego z punktów konsultacyjno-doradczych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP. Otrzymasz tam nie tylko szczegółowe informacje, jak wygląda procedura przyznawania dotacji, ale i konkretną pomoc w przygotowaniu projektu, biznesplanu i wniosku.
 • Gdy już będziesz posiadała te dokumenty, powinnaś je złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę twojej firmy albo miejsce, gdzie inwestycja jest prowadzona. Zostaną one ocenione przez specjalną komisję i jeżeli ta je przyjmie, możesz liczyć na to, że otrzymasz zwrot części kosztów planowanej inwestycji (zostanie dokładnie określone, ile).
 • Pamiętaj, że pomoc unijna jest refundacją, co oznacza, że najpierw musisz wydać własne środki, a dopiero po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydatki (w opraciu o rachunki i faktury WAT) możesz się zgłosić po zwrot obiecanej ci kwoty. Termin refundacji wynosi dwa miesiące.
 • Jeżeli nie masz wystarczająco dużo gotówki, by ją wyłożyć na inwestycję, możesz skorzystać z pomocy choćby funduszu Mikro.
Uwaga! Jeżeli chcesz uzyskać zwrot kosztów doradztwa, musisz korzystać z firm, które uzyskały akredytację PARP.

Fundusz regionalny


Gdy brakuje ci pieniędzy na firmę, możesz także skorzystać z oferty funduszu pożyczkowego. Prowadzą je agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze. Na terenie kraju działa kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych. Mają one akredytację Krajowego Systemu Usług na prowadzenie pomocy finansowej. Wiele z nich świadczy też usługi doradcze i szkoleniowe dla początkujących przedsiębiorców. Niektóre działają na obszarze powiatu, inne obejmują kilka województw. Każdy proponuje inne warunki pożyczki, dlatego najlepszym wyjściem jest porównanie ofert.

Uwaga! Instytucje, które prowadzą fundusze pożyczkowe, często prowadzą również fundusze poręczeniowe. Takie poręczenie to szansa na uzyskanie kredytu z banku, gdy nie masz wystarczającego zabezpieczenia. Informacje o nich znajdziesz w Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych tel. (022) 444 10 20, www.ksfp.org.pl.

Adresy niektórych funduszy pożyczkowych:

- Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27, tel.: 022/636 12 12
- Fundusz Górnośląski SA 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8, tel.: 032/200-84-09
- Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach 10-578 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 32, tel.: 089/535-17-80
- Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 8-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 36, tel.: 056/ 62 27 162
- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26, tel.: 042/ 664 37 58
- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 61-823 Poznań, ul. Piekary 19, tel.: 061/656-53-06

Pełną listę funduszy znajdziesz w internecie, na stronie: www.psfp.org.pl/funduszewpolsce/funduszewpolsce.html.

Redakcja poleca

REKLAMA