Projekty unijne, dotacje a praca

kobieta, praca, dofinansowanie, fundusze europejskie fot. Panthermedia
Sprawdź, czy możesz liczyć na pieniądze z projektów unijnych!
/ 19.07.2013 15:24
kobieta, praca, dofinansowanie, fundusze europejskie fot. Panthermedia
Chciałabyś mieć gospodarstwo agroturystyczne, zakład fryzjerski czy e-sklep?

Możesz zrealizować to marzenie, wykorzystując pieniądze, jakie oferuje Unia Europejska.
Ale musisz wiedzieć o jednym – wiele dotacji unijnych przyznawanych jest na zasadzie refundacji kosztów. To oznacza, że najpierw musisz wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni (np. z kredytu), a dopiero później odzyskasz je na podstawie faktur i załączników. Jedynie w przypadku mniejszych dotacji do ok. 40 tys. złotych, możesz dostać całą kwotę od razu.

Skąd wziąć pieniądze? To zależy m.in. od tego, jaką firmę chcesz założyć.

Pomoc z Programu Kapitał Ludzki


Jedną z najbardziej popularnych możliwości otrzymania dotacji na założenie firmy jest działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Za jego realizację odpowiadają wojewódzkie urzędy pracy, które cały rok przyjmują zgłoszenia chętnych.

Możesz uzyskać dotację:

 • na szkolenie dające wiedzę o zakładaniu firmy;
 • na założenie własnej firmy (maks. do 40 tys. zł);
 • na tzw. wsparcie pomostowe, czyli pomoc w pokryciu kosztów ZUS-u, telefonu, czynszu itp. Jest ono wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności w wysokości od 800 do 1300 zł miesięcznie.
Aby uzyskać dotację, należy zgłosić się do instytucji realizującej projekt w ramach działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki i wziąć udział w rekrutacji. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich (adresy internetowe podajemy w ramce obok).

Fundusze z Programu Innowacyjna Gospodarka


Jeśli chcesz prowadzić biznes w sieci (np. e-usługi), możesz starać się o pieniądze w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wnioski są przyjmowane (drogą elektroniczną) od 30 lipca do końca września. Pamiętaj, że po zarejestrowaniu swojego wniosku w generatorze na stronie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) nie będziesz mogła go wycofać i złożyć ponownie.

O przyznaniu dotacji decyduje liczba punktów uzyskanych w ramach oceny projektu (m.in.: czy ma szansę utrzymać się na rynku, jaki jest potencjalny zysk itp.). W ramach działania 8.1. można otrzymać dofinansowanie do 70 proc. łącznej wartości inwestycji, a w przypadku przedsiębiorców w wieku poniżej 27 lat – do 80 proc. Koszt projektu nie może być niższy niż 20 tys. zł i nie wyższy niż 700 tys. zł. Maksymalne wsparcie nie może przekroczyć 490 tys. zł (560 tys. zł dla osób poniżej 27 lat).

Wsparcie z Regionalnych Programów Operacyjnych


Dofinansowanie na firmę można dostać także z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Każdy z 16 programów oferuje różne kwoty oraz przewiduje nieco odmienne warunki ubiegania się o dotacje.

Aby starać się o dotację, musisz być (lub zostać) mikroprzedsiębiorcą, czyli prowadzić firmę (albo ją założyć) zatrudniającą mniej niż 10 pracowników (np. firma jednoosobowa). Z RPO możesz uzyskać zwrot od 30 do 70 proc. kosztów (w zależności od województwa i wielkości firmy). Informacje na temat warunków dofinansowania i terminów konkursów uzyskasz w punktach informacyjnych funduszy europejskich.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich znajdziesz w Internecie na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w punktach informacyjnych na terenie całego kraju.

Główne punkty informacyjne:

 • Dolnośląskie: tel. 0 801 700 008, e-mail: pife@dolnyslask.pl
 • Kujawsko-Pomorskie: tel. 56 621 83 41, e-mail: ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl
 • Lubelskie: tel. 0 800 175 151, e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl
 • Lubuskie: tel. 68 456 54 54, e-mail: infoue@lubuskie.pl
 • Łódzkie: tel. 42 663 31 07, e-mail:  punktinformacyjny@lodzkie.pl
 • Małopolskie: tel. 12 299 07 40, e-mail: fem@umwm.pl
 • Mazowieckie: tel. 22 626 06 32, e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
 • Opolskie: tel. 77 541 62 00, e-mail: info@opolskie.pl
 • Podlaskie: tel. 85 749 75 16, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl
 • Podkarpackie: tel. 17 747 64 15, e-mail: gpi@podkarpackie.pl
 • Pomorskie: tel. 58 326 81 47, e-mail: punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl
 • Śląskie: tel. 32 774 01 72, e-mail: punktinformacyjny@silesia-region.pl
 • Świętokrzyskie: tel. 41 343 22 95, e-mail: gpi@sejmik.kielce.pl
 • Warmińsko-Mazurskie: tel. 89 521 93 85, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
 • Wielkopolskie: tel. 61 858 12 27, e-mail: info.fe@wielkopolskie.pl
 • Zachodniopomorskie: tel. 0 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Porady prawne i finansowe - forum >>[

Redakcja poleca

REKLAMA