Dotacje na agroturystykę - jak je dostać

dotacje na agroturystykę jak je dostać, jak otrzymać dotację fot. Fotolia
Do odważnych świat należy! Dlatego jeśli masz pomysł na działalność turystyczną, koniecznie przeczytaj nasz poradnik. Dzięki niemu dowiesz się, jak rozpocząć starania o dofinansowanie na jego realizację.
Redaktorki Polki.pl / 18.01.2019 15:32
dotacje na agroturystykę jak je dostać, jak otrzymać dotację fot. Fotolia

Każdy z nas ma jakieś marzenia. Niektóre się spełniają, a o niektórych myślimy, że nigdy nie mają szansy się zrealizować. Bo skąd niby wziąć pieniądze na wybudowanie pensjonatu albo gospodarstwa agroturystycznego? Okazuje się jednak, że można. I wcale nie jest to takie trudne. Sekret tkwi w tym, że dużą pomoc w budowie gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów czy restauracji oferuje Unia Europejska. Zwraca nawet do 70% kosztów poniesionych na inwestycję!

Czy można otrzymać dotację na agroturystykę?

Specjalnie na cele turystyczne przeznaczona jest całkiem duża suma pieniędzy – na lata 2007–2015 przewidziano do wydania na ten cel aż 5,8 mld zł! Co ciekawe, po pieniądze te mogą sięgać nie tylko instytucje, ale też drobni przedsiębiorcy, a nawet indywidualne osoby, w tym rolnicy. Tak jak na przykład Maria, Joanna i Dorota – bohaterki naszych historii, które miały pomysł i – aby go zrealizować, odważyły się sięgnąć po unijne wsparcie. I udało im się! Dzisiaj wszystkie trzy prowadzą wspaniałe, atrakcyjne miejsca turystyczne, do których ściągają tłumy gości z całej Polski. A one robią to, o czym zawsze marzyły.
Na dobrą sprawę, każda z nas może pójść ich śladem. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, na co można wydać unijne pieniądze oraz kto, gdzie i kiedy może się o nie ubiegać.

Dotacje na agroturystykę dla rolników 2007-2013

Możesz starać się o dotację na utworzenie bądź zmodernizowanie istniejącego już gospodarstwa agroturystycznego. Dokładniej mówiąc, chodzi o wynajmowanie pokoi gościom, sprzedawanie im posiłków oraz świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów. Dotacja ta przyznawana jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013”, działanie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Unia Europejska może zwrócić ci nawet połowę poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 100 tys. zł.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji, tzn. najpierw należy wyłożyć swoje pieniądze (oszczędności, kredyt, pożyczka itp.), a dopiero potem następuje zwrot kosztów, według rachunków i faktur.

 • O dotację tę mogą ubiegać się również małżonkowie rolników lub ich dzieci. Warunkiem jest, aby beneficjent (tak nazywa się osobę starającą się o dotację) mieszkał w miejscowości mającej mniej niż 5 tys. mieszkańców i co najmniej przez ostatni rok opłacał składki ubezpieczenia w KRUS-ie.
 • Wnioski można pobrać i złożyć w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykaz oddziałów znajdziesz na stronie www.arimr.gov.pl
 • Więcej informacji uzyskasz na stronach ministerstwa rolnictwa www.minrol.gov.pl oraz na prężnie prowadzonej stronie dotyczącej agroturystyki: www.agroturystyka.pl

Dotacje na agroturystykę dla osób mieszkających na wsi, które nie są rolnikami

Również możesz założyć gospodarstwo agroturystyczne, ale o dotację będziesz ubiegać się na innych zasadach. Przyznawana jest ona w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013”, działanie: „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”.
Aby ją otrzymać, powinnaś rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją prowadzić (ważne: trzeba zatrudniać maksymalnie do 10 osób, a roczny obrót firmy nie powinien przekraczać 2 mln euro). W takim  wypad-ku starasz się o unijną dotację jako mikroprzedsiębiorstwo. Aby skorzystać z tego programu, musisz też być mieszkańcem wsi lub małego miasteczka – do 5 tys. mieszkańców.
Jako mikroprzedsiębiorstwo działające na wsi możesz dostać wyższą kwotę wsparcia niż rolnicy i prowadzić szerzej pojętą działalność turystyczną, tzn. otworzyć też np. hotel, pensjonat, pole biwakowe albo organizować przewóz osób.
Wysokość dotacji, którą możesz dostać, zależy od liczby osób, które zatrudnisz w swoim obiekcie turystycznym. Limit wynosi: 100 tys. w przypadku 1–2 zatrudnionych osób, 200 tys. przy 3–4 osobach i 300 tys. przy 5 i więcej zatrudnionych osobach.
Również w tym wypadku pomoc jest przyznawana w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków, maksymalnie 50%  kosztów.

 • Wnioski można pobrać i złożyć w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykaz oddziałów znajdziesz na stronie www.arimr.gov.pl
 • Więcej informacji: www.minrol.gov.pl oraz www.agroturystyka.pl

Ważne informacje na temat dotacji

 • Unijna dotacja jest przyznawana w formie refundacji, co oznacza, że najpierw trzeba ponieść wydatki z „własnej kieszeni” (np. z oszczędności, kredytu, pożyczki), a dopiero później, na podstawie faktur i rachunków, będą one zwracane. Wszystkie koszty muszą więc być dobrze udokumentowane.
 • Wszelkie wydatki można ponosić dopiero po podpisaniu umowy o dotację. Koszty poniesione wcześniej nie będą zwracane. Wyjątek stanowią wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych.
 • W przypadku otrzymania wsparcia ze środków unijnych należy później prowadzić działalność gospodarczą, na którą zostały przyznane, przez okres co najmniej trzech lat.

Nieważne, czy mieszkasz na wsi, czy w mieście – jeśli masz pomysł na fajny pensjonat, restaurację czy inną działalność turystyczną, możesz ubiegać się o dotację unijną w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, która przyznawana jest na poziomie województwa.
Wysokość tego dofinansowania zależy od regionu, w jakim znajduje się obiekt turystyczny, na który chcesz je przeznaczyć. Jest ona ustalana przez poszczególne województwa i może wynieść nawet do 70 procent wartości inwestycji, jak na przykład w województwie kujawsko-pomorskim, lubelskim czy podlaskim.
Aby starać się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, musisz jednak być (albo stać się) mikroprzedsiębiorswem,  czyli prowadzić (lub założyć) działalność gospodarczą, przy czym zatrudniać mniej niż 10 pracowników (lub nie zatrudniać ich w ogóle), a roczny obrót twojej firmy nie powinien przekraczać 2 mln euro.

Przykłady dotacji

Masz szerokie pole działania, jeśli chodzi o inwestycję, na realizację której można uzyskać pomoc. Unijną dotację wolno ci wykorzystać na budowę lub przebudowę obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych (np. hotel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, pole biwakowe), rozbudowę istniejących obiektów hotelarskich czy podniesienie standardów istniejących obiektów noclegowych.

 • Możesz zmodernizować jakiś obiekt, który już posiadasz, i rozwinąć w nim działalność turystyczną.
 • Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem ładnej działki, przy unijnym wsparciu możesz postawić na niej pensjonat, domki kempingowe, restaurację czy prowadzić jakąś inną działalność turystyczną (np. stadninę, wypożyczalnię sprzętu wodnego).
 • Możesz też kupić działkę w pięknym miejscu i starać się o dotację unijną na wybudowanie tam pensjonatu, restauracji itp. (Aby dostać unijne pieniądze, nie musisz tam wcale na stałe mieszkać.)

Pieniądze z unijnej dotacji można  przeznaczyć na:

 • budowę, przebudowę lub remont budynków mieszkalnych; 
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności gospodarczej;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej samego projektu.

Więcej informacji można uzyskać w punktach informacyjnych, w poszczególnych województwach, do których telefony znajdują się w tabeli poniżej.
 

Wysokość dotacji dla mikroprzedsiębiorców w ramach RPO
Województwo Dofinansowanie Składanie
wniosków
Wsparcie Punkt
Informacyjny
dolnośląskie Przedsiębiorstwa
działające do 2 lat:
40 tys. – 800 tys. zł
Działające powyżej 2 lat:
100 tys. – 8 mln zł
październik
2008 r.
60% (071)
776 91 42,
776 91 20
kujawsko-
-pomorskie
Bez limitów I kwartał
2009 r.
70% (056)
656 11 12
lubelskie od 100 tys. do 2 mln zł od 15 września
2008 r.
70% (081)
46 23 831
lubuskie Przy małych dotacjach
inwestycyjnych:
do 200 tys. zł
Przy dużych dotacjach
inwestycyjnych:
do 2 mln zł
koniec III
kwartału
2008 r.
50% (068)
456 53 33,
456 53 28 (04)
łódzkie Bez limitów II, IV kwartał
2008 r.
70% (042)
663 31 07
małopolskie od 500 tys. do 2 mln zł II, IV kwartał
2008 r.
50% (012)
29 90 627
(777, 778)
mazowieckie od 500 tys. zł 1 września
– 3 października
 2008 r.
60% (022)
29 52 112,
597 98 50
opolskie od 20 tys. do 550 tys. zł marzec 2009 r. 70% (077)
403 36 00
podkarpackie Przedsiębiorstwa
działające do 2 lat:
40 tys. – 800 tys. zł
Działające powyżej
2 lat: 100 tys. – 8 mln zł
październik
2008 r.
60% (017)
747 64 70,
747 65 00
podlaskie do 500 tys. zł w przyszłym
roku
70% (085)
654 82 00
pomorskie do 800 tys. zł 31 października
– 29 grudnia
2008 r.
60% (058)
326 81 33
śląskie do 200 tys. zł marzec 2009 r. 60% (032)
77 40 654
świętokrzyskie od 10 tys. do 1,5 mln zł wrzesień
2008 r.
60% (041)
342 18 74
warmińsko-
-mazurskie
od 300 tys. zł od 20
października
2008 r.
50% (089)
521 96 00
wielkopolskie do 1,2 mln zł koniec III
kwartału
2008 r.
60% (061)
858 12 27
zachodnio-
-pomorskie
do 1 mln zł 1 sierpnia
– 15 września
2008 r.
60% (091)
441 11 00


Terminy składania wniosków o dofinansowanie unijne na rok 2009 zostaną ogłoszone przez poszczególne urzędy marszałkowskie w późniejszym czasie.

Gdzie składać wnioski: W poszczególnych wojewódzkich urzędach marszałkowskich. Ich adresy można znaleźć na stronie: www.paiz.gov.pl w zakładce „Dlaczego Polska“, następnie: „Wspieranie Inwestycji – dotacje“ i dalej: „Adresy instytucji odpowiedzialnych za nabór wniosków“.

Jak dostać dotację na agroturystykę?

Zanim zaczniesz starać się o unijną dotację, weź pod uwagę następujące sprawy:

 • Nie zniechęcaj się, jeśli twój wniosek o unijną dotację zostanie odrzucony przez komisję. Popraw go i startuj kolejny raz, gdy zostanie ogłoszony ponowny nabór. Zdarza się, że dofinansowanie jest przyznawane za trzecim, a nawet czwartym razem.
 • Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby samodzielnie wypełnić wniosek o przyznanie dotacji, poszukaj specjalisty, który się tym zajmie. Często bywa tak, że jakaś wynajęta osoba bądź firma prowadzi od początku do zakończenia inwestycji wszystkie sprawy związane z dotacją unijną.
 • Jeśli już otrzymasz unijne wsparcie, musisz wykorzystać je zgodnie z przedstawionym wcześniej planem i harmonogramem. Poniesione na inwestycję koszty będą refundowane systematycznie, w miarę postępów w budowie czy renowacji inwestycji, w kolejnych transzach.

Jak napisać biznes plan?

 • Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej nie jest tak bardzo łatwe. Wniosek może złożyć każdy, ale tylko najlepsze projekty dostają dotacje unijne. Głównym kryterium oceny przyznawania dotacji jest biznesplan. Dlatego tak ważne jest, aby był on dobrze napisany: powinien być poprawny pod względem formalnym, a jednocześnie w sposób ciekawy, spójny i logiczny przedstawić twoją inwestycję. W projekcie należy dokładnie zaplanować harmonogram działań, kosztorys i sposób promocji danej inwestycji. Należy pamiętać, że osoba, która będzie oceniać nasz wniosek i biznesplan, jednocześnie ocenia co najmniej kilkanaście innych. Gdy weźmie wniosek do ręki, to zazwyczaj będzie to jej pierwszy kontakt z naszym pomysłem. Dlatego najważniejsze jest pierwsze wrażenie, jakie zrobi na niej nasz pomysł, i to, czym różni się od innych.
 • Biznesplan można napisać samemu, ale można też zwrócić się o pomoc w jego sporządzeniu do specjalizującej się w tym instytucji. (Wstępne konsultacje są bezpłatne, przygotowanie wniosku kosztuje od 300 zł).
 • Pomoc w przygotowaniu biznesplanów i wypełnianiu wniosków oferują różne firmy na terenie całej Polski, np.: www.eurofin.pl; www.crg.pl.

4 przeszkody, które można pokonać:

 1. Promesa: Jeśli ubiegasz się o dotację powyżej 200 tys. zł, musisz udokumentować źródło sfinansowania, np. promesą bankową.
 2. Oczekiwanie: Nie każdy, kto złoży wniosek o dotację, dostanie pieniądze. Czas oczekiwania to przeważnie 3–4 miesiące, a czasami nawet przeciąga się to do roku. 
 3. Kontrole: Trzeba się z nimi liczyć – dość często i szczegółowo sprawdza się postępy inwestycji i dokumentację.
 4. Cofnięcie dotacji: Jeśli podczas realizacji inwestycji pojawią się jakieś nieprawidłowości, w wyjątkowych przypadkach przyznana dotacja unijna może zostać cofnięta.

Tutaj znajdziesz pomoc w otrzymaniu dotacji

Wiele cennych informacji znajduje się w internecie na stronach:
www.agroturystyka.pl
www.agroturystyka.edu.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.dotacjeue.org.pl
www.unia-europejska.org.pl
www.bierzdotacje.pl
www.dotacjadlafirmy.pl
www.dotacje.xtp.pl
www.dotacje-unijne.com

Dotacje na agroturystykę w 2019 roku?

Turystyka wiejska została wpisana w priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju.
Jak otrzymać dotację w 2019 roku dowiesz się na stronie www.arimr.gov.pl lub wysyłając e-mail do regionalnego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Adresy e-mail Oddziałów Regionalnych:

 • dolnoslaski@arimr.gov.pl
 • kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl
 • lubelski@arimr.gov.pl
 • lubuski@arimr.gov.pl
 • lodzki@arimr.gov.pl
 • malopolski@arimr.gov.pl
 • mazowiecki@arimr.gov.pl
 • opolski@arimr.gov.pl
 • podkarpacki@arimr.gov.pl
 • podlaski@arimr.gov.pl
 • pomorski@arimr.gov.pl
 • slaski@arimr.gov.pl
 • swietokrzyski@arimr.gov.pl
 • warminsko_mazurski@arimr.gov.pl
 • wielkopolski@arimr.gov.pl
 • zachodniopomorski@arimr.gov.pl

Na zlecenie Edipresse

Sprawdź też:

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA