alimenty

Alimenty
obowiązkowe świadczenia wypłacane na rzecz innych osób, które nie mogą się same utrzymać. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Przepisy regulujące prawo alimentacyjne określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. O wysokości alimentów decyduje sąd.

Redakcja poleca

REKLAMA