Dobra wiadomość dla osób pobierających alimenty. Od 1 października zmienia się kryterium dochodowe

Alimenty - zmiana przepisów fot. Adobe Stock
Liczba osób pobierających alimenty z funduszu alimentacyjnego może się wkrótce zwiększyć. Podniesiono próg dochodowy. Ile wyniesie?
/ 14.09.2020 10:12
Alimenty - zmiana przepisów fot. Adobe Stock

Szacuje się, że dzięki zmianom 40 tys. osób nabędzie prawo do świadczeń lub je utrzyma. W naliczaniu wysokości świadczenia ma być stosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”. Co to znaczy?

Ważna zmiana dot. alimentów od 1 października 2020

Do tej pory kryterium dochodowe w przypadku alimentów z funduszu alimentacyjnego, wynosiło 800 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2020 kwota ta zostanie podniesiona o 100 zł, zatem wyniesie 900 zł.

Co ważne, przekroczenie progu nie będzie skutkowało utratą prawa do świadczenia. Mechanizm „złotówka za złotówkę” oznacza, że świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium.

Dzięki tym zmianom, ponad 40 tys. osób utrzyma lub nabędzie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które dzisiaj wynosi średnio 411 zł. To istotne wsparcie w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów.
- powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najniższa wartość wypłacanego świadczenia wyniesie minimum 100 zł. Maksymalnie może wynieść 500 zł.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kwota świadczenia zależy od tego, w jakiej wysokości ustalone zostały alimenty na dziecko. Alimenty z funduszu alimentacyjnego są wypłacane w sytuacji, gdy dojdzie do bezskuteczności egzekucji.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może pobierać je do ukończenia 18. roku życia, jeśli kontynuuje naukę - do 25. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej, w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie lub która zawarła związek małżeński.

Źródło: PAP

To też może cię zainteresować:Wiadomo już, ile kosztują nas emerytury i 500+. Ta kwota może zwalić z nógZasiłek macierzyński będzie znacznie niższy? Przez pandemię matki dostaną od państwa mniejMateusz Morawiecki: będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Premier podał warunki otrzymania pieniędzy

Redakcja poleca

REKLAMA