Zapowiedzi przedślubne

Zapowiedzi przedślubne

Ogłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego narzucił Episkopat Polski, wprowadzając w 1986 r. prawo, które reguluje tę kwestię. Na jego podstawie każde planowane małżeństwo musi zostać podane do wiadomości publicznej.
Małgorzata Machnicka / 30.09.2016 16:41
Zapowiedzi przedślubne

O takim wymogu zostaniemy poinformowani już w kancelarii parafii, w której zamierzamy przyjąć sakrament. Obok dokumentów zawierających dane przyszłych państwa młodych pojawi się jeden z prośbą o zapowiedzi.

Wygłaszane są zarówno w parafii w mieście rodzinnym jak i w tym, w którym przebywamy tymczasowo. Najczęściej tę radosną nowinę powtarza się dwa razy, w dużych wspólnotach umieszcza się je na tablicy ogłoszeń, gdzie muszą być widoczne przez osiem dni, w tym dwa świąteczne. W małych miastach praktykuje się odczytywanie tego typu ogłoszeń. Prawo nakazuje by dokonywać tego przez dwie kolejne niedziele lub uroczystości obowiązujące.

Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi składa się ok. sześć miesięcy przed planowanym ślubem. Cenę wygłoszenia zapowiedzi ustala parafia i ksiądz proboszcz.