POLECAMY

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to: śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu.
Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to: śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu.

Unieważnienie małżeństwa

Sąd powszechny orzeka o unieważnieniu małżeństwa, dla którego akt małżeństwa sporządzono w urzędzie stanu cywilnego, stosuje wówczas przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Unieważnienie małżeństwa może mieć miejsce wówczas, gdy zostało ono zawarte mimo przeszkody małżeńskiej (przeszkody do zawarcia małżeństwa).

Małżeństwo może zostać unieważnione z powodu:
  • braku wymaganego wieku małżonków, choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków,
  • pozostawanie w innym związku małżeńskim przez małżonka, bigamia, 
  • pokrewieństwo bądź powinowactwo pomiędzy małżonkami, 
  • stosunku przysposobienia pomiędzy małżonkami, np. nie można zawierać związku małżeńskiego z adoptowanym dzieckiem, 
  • wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński tzn. zostało ono złożone przez osobę, która znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, bądź nastąpił błąd co do tożsamości drugiej osoby lub pod wpływem groźby drugiej strony lub osoby , z której wynika, że istniało niebezpieczeństwo osobiste,  
  • istniał brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (21)
/6 miesięcy temu
Z uwagi na zamknięcie już platformy blogów na Onecie zmienił się również link do mojego bloga nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa, blog znajduje się pod: uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl Pozdrawiam dr Arletta Bolesta adwokat kościelny
/3 lata temu
Istota procesu polega na udowodnieniu treści danej przyczyny/przyczyn prawnych, i wówczas można ocenić w tym kontekście tzw. powód do "unieważnienia". dr Arletta Bolesta adwokat kościelny
/3 lata temu
Mój mąż zataił przed mną fakt, że jego brat choruje na schizofrenię, dowiedziałam się przypadkiem od teściowej, byłam już wtedy w ciąży i po ślubie. Wcześniej mąż mówił tylko, że brat cierpi na depresję :/ Czy to może być powód do unieważnienia małżeństwa? Dodam, że znęca się nade mną psychicznie, w domu są ciągłe wybuchy jego agresji i gniewu, potrafi obudzić się rano i ciskać przekleństwami, i to jest nieraz "budzik" dla mnie i dla dzieci :(
POKAŻ KOMENTARZE (18)