Intercyza - jak ją spisać?

Intercyza - jak ją spisać?

Czy intercyza świadczy o dbaniu o potrzeby partnera, ukochanego, przyszłego małżonka czy wręcz przeciwnie? Świadczy o chęci zabezpieczenia swoich praw. Gdzie, jak i kiedy należy sporządzić intercyzę czyli umowę małżeńską?
/ 26.09.2016 15:05
Intercyza - jak ją spisać?

U notariusza

Umowa małżeńska, która zmienia ustawowy ustrój wspólności majątkowej powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego. Intercyza sporządzona w innej formie (np. pisemnej) jest zatem bezwzględnie nieważna.

Gdy już wiemy, w jaki sposób unormować relacje majątkowe z małżonkiem lub narzeczonym powinniśmy udać się do notariusza, który sporządzi odpowiedni akt.

Przed sporządzeniem umowy warto wiedzieć, że w pewnych wypadkach notariusz odmówi uregulowania kwestii majątkowych w sposób, w jaki życzyliby sobie małżonkowie.

Przykład: Małżonkowie chcą, by przedmioty nabyte w przyszłości w drodze darowizn weszły w skład majątku wspólnego. Notariusz odmawia sporządzenia intercyzy w takim kształcie.