POLECAMY

Czy wiesz jak dbać o rozwój własnego dziecka w szkole?

Wysyłając dziecko do szkoły często martwimy się czy szkoła zapewni mu odpowiedni rozwój i warunku do nauki i zabawy. Warto jednak pamiętać, że szkoła daje nam możliwość współpracy w niektórych działaniach. Oto niektóre z nich:

Rodzic może rozmawiać z nauczycielami na temat nauki swojego dziecka i poprzez tą rozmowę może podjąć razem z nimi działania mające na celu pomoc dziecku w przyswajaniu wiedzy, z którą sobie nie radzi, a także w rozszerzeniu zakresu nauczania poza program.

Bierz udział w zebraniach, na których podejmowane są dyskusje na temat systemu nauczania. Zawsze można podjąć na nich dyskusje na temat zmian.

Jeżeli zależy ci na dobrych kontaktach z nauczycielami dziecka, to nie podejmuj na ich temat dyskusji przy dziecku, ponieważ może ono całkowicie nieświadomie powtórzyć przy nich twoje słowa.

Włączaj się w życie szkoły uczestnicząc i pomagając przy organizacji wydarzeń organizowanych dla uczniów i ich rodzin.

Jeżeli istnieje możliwość to włączaj się w organizowanie godzin wychowawczych i lekcji otwartych, a przynajmniej na nie przychodź, by zapoznać się z tym, co robi twoje dziecko w szkole.

Pomagaj w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.

Ustal z wychowawcą twojego dziecka metody postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co działo się w szkole, tak by zrozumieć jego problemy i oczekiwania, co potem możesz wykorzystać w rozmowach z nauczycielami.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)