Ciąg geometryczny

Ciąg liczbowy nazywamy geometrycznym, jeśli każdą z jego liczb można otrzymać poprzez pomnożenie ją poprzedzającej przez tę samą liczbę, zwaną ilorazem ciągu.

Przykład ciągu geometrycznego: 1, 3, 9, 27, 81, 243… z ilorazem w postaci liczby 3.

Od 1928 roku do teraz. To video pokazuje fragmenty filmów, które zdobyły Oscara za najlepsze efekty specjalne w ciągu ostatnich 88 lat!
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)