zwierzęta

Zwierzęta
Zwierzęta - organizmy cudzożywne, w której największą grupę stanowią bezkręgowce, np. owady. Druga grupa to kręgowce, czyli ryby, płazy, ptaki, gady czy ssaki. Zwierzęta od zawsze żyły obok ludzi. Pojawiły się na ziemi ok. 630 mln lat temu. Nauka o zwierzętach to zoologia.

Redakcja poleca

REKLAMA