długi

Długi
Niespłacane zobowiązania finansowe. Osoba, która ma długi nazywana jest dłużnikiem. Długi mogą powstać wskutek zalegania ze spłatą pożyczek, kredytów, nieuregulowania opłat za czynsz i media, niepłacenia alimentów lub mandatów. Osoba, która ma długi, może trafić do Krajowego Rejestru Dłużników.

Redakcja poleca

REKLAMA