finanse seniora, senior i finanse, seniorzy i kredyty, finanse fot. Fotolia

Finanse seniora

Co wiesz o problemach finansowych swoich dziadków? Jak im pomóc?
Weronika Kwaśniak / 20.01.2014 13:19
finanse seniora, senior i finanse, seniorzy i kredyty, finanse fot. Fotolia

Osoby starsze zwykle chętnie pomagają najbliższym i rzadko rozmawiają o swoich problemach. Tymczasem prawie połowa z nich może borykać się z brakiem pieniędzy na niezbędne wydatki.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy TNS na zlecenie Grupy KRUK na reprezentatywnej grupie osób w wieku powyżej 65 lat, polscy seniorzy nie są zadowoleni ze stanu swoich finansów.
Prawie połowa (46%) badanych postrzega sytuację finansową osób starszych jako złą, a jedynie 5% jako dobrą. Nic w tym dziwnego, skoro również niemal połowa seniorów (44%) przyznaje, że nie zawsze wystarczy im pieniędzy do końca miesiąca, przy czym 14% z nich często zdarzają się problemy z dopięciem domowego budżetu. Przeciętne zadłużenie polskiego seniora sięga 4400 zł.

Sytuacja finansowa seniorów w Polsce


Jedynie 21% osób starszych ocenia swoją sytuację jako dobrą na tle innych. Co ciekawe, seniorzy 
w wieku 75+ są mniej krytyczni wobec swoich finansów niż 65-74-latkowie.
W gorszej sytuacji finansowej są kobiety – 17% z nich nie wystarczy środków do końca miesiąca, to więcej  w porównaniu do 10% mężczyzn z tej grupy wiekowej.
Mimo trudnej sytuacji, osoby starsze częściej udzielają materialnego wsparcia, niż je otrzymują.
Regularną pomoc otrzymuje jedynie 13% badanych, a udziela jej co trzeci senior (33%).

Domowe finanse seniora poza kontrolą


Niestety osoby starsze nie mają w zwyczaju prowadzenia domowego budżetu oraz bieżącego kontrolowania wydatków.
Blisko połowa badanych (46%) przyznała, że nie prowadzi jakichkolwiek zapisów oraz nie kontroluje stanu swoich pieniędzy, nie upewnia się, ile może jeszcze wydać. Tylko 16% seniorów skrupulatnie kontroluje swoje wydatki.
Są to najczęściej osoby z wyższym wykształceniem.
Coraz więcej seniorów (40%) udaje się do banku w celu uregulowania swoich rachunków. Wciąż niezbyt popularną formą wśród tej grupy wiekowej jest płatność internetowa – jedynie 10% dokonuje transakcji przez Internet.
Jeśli seniorowi przydarzy się problem finansowy, wówczas czasem, choć stosunkowo rzadko, dzieli się nim z najbliższą rodziną (35%) i współmałżonkiem (33%). Niepokojącym jednak jest fakt, że aż 23% badanych z nikim nie rozmawia o swoich kłopotach z pieniędzmi, tym samym pozostając sam na sam z trudnościami.

Wiedza seniorów o finansach


Jak wskazują badania, osoby starsze niezbyt dobrze oceniają swoją wiedzę z zakresu finansów.
W kwestii pieniędzy osoby starsze najlepiej orientują się w sprawach codziennych, które bezpośrednio ich dotyczą.
Ponad połowa badanych (54%) wie, jak kontrolować swoje wydatki, aby związać koniec z końcem. W przypadku ubezpieczenia na życie, zaciągania pożyczek i kredytów oraz bankowości internetowej ich wiedza jest nikła.
Co ciekawe, aż 40% osób powyżej 65. roku życia orientuje się, jak przekazać majątek 
i oszczędności swoim bliskim. Skąd natomiast czerpią najczęściej informacje na temat finansów?
Ich głównym źródłem są media – blisko 60% badanych o finansach dowiaduje się za pośrednictwem telewizji, radia czy gazet.

Jak senior pożycza pieniądze


Jak się okazuje, seniorzy dość chętnie korzystają z różnych form kredytowania.
43% badanych w ciągu 5 ostatnich lat pożyczało pieniądze - 28% zaciągnęło kredyt, natomiast 31% zdecydowało się na zakup na raty. Na takie działania najczęściej decydowali się „młodsi” seniorzy wieku 65-74 lat w celu zakupu sprzętu do domu, na remont oraz leczenie.
Badanie potwierdza także, że dzieci i wnuki mogą liczyć na seniorów. Babcia i dziadek są częściej skłonni zaciągnąć pożyczkę na potrzeby innej osoby 
z rodziny (10%) niż na własne przyjemności, np. wakacje (1%).

Senior a zadłużenie


Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 73% osób starszych twierdzi, że rozłożenie długów na raty jest dobrym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji. Badani w większości nie unikaliby też kontaktu 
z firmą, która obsługiwałaby ich zadłużenie. 66% odpowiedziało, że  szybko skontaktowałoby się 
z wierzycielem, żeby rozwiązać ten problem.
"Taka postawa seniorów oznacza, że większość z nich nie obawia się brania odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania, mimo że często dysponują skromnymi środkami" – mówi Karolina Barańska z Grupy KRUK. – "Pamiętajmy jednak, by nie pozostawiać rodziców lub dziadków samych 
z problemem zadłużenia, bo świat finansów często jest dla nich mało zrozumiały!"

Materiały prasowe, Kruk S.A.