Czy dzieci dziedziczą długi rodziców - przypadki dziedziczenia długów

Kobieta i mężczyzna przeglądają dokumenty. fot. Adobe Stock
Czy długi rodziców przechodzą na dzieci? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?
Milena Oszczepalińska / 02.08.2018 15:29
Kobieta i mężczyzna przeglądają dokumenty. fot. Adobe Stock

Wiele słyszy się na temat tego, że ktoś stracił cały dorobek swojego życia, ponieważ został obarczony cudzymi długami. Jeżeli ta sytuacja dotyczy ciebie, bo np. masz ogromne długi i boisz się, czy twoje dzieci nie będą musiały cierpieć z twojego powodu albo właśnie jesteś dzieckiem kogoś, kto posiada długi i nie potrafi ich spłacić, a ty jesteś jedynym spadkobiercą, przeczytaj, czy długi muszą być zawsze dziedziczone.

Dlaczego długi są dziedziczone?

Jeśli ktoś zaciągnął kredyt, musi go spłacić. Nie może być tak, że bank czy jakakolwiek inna instytucja udzielająca kredytu traci pieniądze w wypadku śmierci kredytobiorcy. Jeśli by tak było, system finansowy już dawno by się załamał. Wierzyciele muszą mieć zabezpieczenie spłaty pożyczki nawet w przypadku śmierci dłużnika. Jeśli więc dzieci po śmierci rodziców dziedziczą spadek, dziedziczą także długi, jakie zaciągnęli ich rodzice.

W jakich przypadkach dzieci dziedziczą długi rodziców?

Nie zawsze musi być tak, że długi zaciągnięte przez rodziców przechodzą automatycznie na dzieci. Istnieją trzy zasadnicze przesłanki, które dają wierzycielom prawo ściągania długów od dzieci dłużników. Należą do nich takie sytuacje, gdy:

  • Dziecko jest żyrantem pożyczki zaciągniętej przez rodzica lub w inny sposób poręczyło za zaciągnięte przez niego zobowiązania.

Żyrowanie oznacza zgodę żyranta na spłacenie długów zaciągniętych przez kogoś innego, np. rodzica. Jeśli więc dziecko samo podpisało taką zgodę, musi liczyć się z tym, że bank ma prawo ją wyegzekwować, jeśli np. rodzic umrze albo z innych powodów nie będzie spłacać kredytu.

  • Rodzic zmarł i pozostawił po sobie długi.

Zgodnie z przepisami majątek, a także długi dziedziczy w pierwszej kolejności najbliższa rodzina, w tym potomstwo. Spadek jednak można odrzucić lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli dziecko zrzeka się w całości spadku po rodzicu, nie zostaje obarczone także długami. Jeśli przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jego odpowiedzialność za długi rodziców ogranicza się tylko do wysokości kwoty przyjętego spadku. Nie można zatem żądać od takiej osoby spłaty długu przekraczającego ten spadek. To znaczy, że nie można żądać, aby dziecko spłaciło dług rodziców ze swojego własnego majątku. Ważne jest to, by pamiętać, że na to, by zrzec się spadku lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ma 6 miesięcy od daty śmierci rodzica.

  • Czynsz w mieszkaniu, w którym mieszkają rodzice wraz z dorosłym dzieckiem, nie jest opłacany regularnie.

Nie można myśleć, że ucieknie się od odpowiedzialności płacenia czynszu za mieszkanie. Jeśli rodzice zalegają z opłatami, a ich dziecko jest już dorosłe i jest również tam zameldowane, będzie musiało spłacić zadłużony czynsz.. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to nie tylko dzieci, ale też inne dorosłe osoby, które są zameldowane w tym mieszkaniu, a np. nie są członkami rodziny, mogą być zmuszone do uregulowania zaległego czynszu.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA