Nie należysz do tego typu rodziców, którzy narzucają swoim dzieciom określone zainteresowania.

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Z powodu mroźnej zimy przedszkole mojego synka zostało zamknięte. Czy dostanę zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do czasu ponownego otwarcia przedszkola?
/ 29.09.2016 15:01
Nie należysz do tego typu rodziców, którzy narzucają swoim dzieciom określone zainteresowania.

Pracownik ma prawo do zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Za dziecko uważa się dziecko własne lub małżonka oraz dziecko zaadoptowane, a także dziecko obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Oznacza to, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, do którego uczęszcza Pani syn, ma Pan prawo do zwolnienia od pracy. Pracodawca może jednak żądać od Pani udokumentowania tej okoliczności.

Za okres zwolnienia przysługuje Pani zasiłek opiekuńczy.

Zobacz także dział: Świadczenia

Podstawa prawna: Art. 32 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.)