Praca w straży granicznej – jak wygląda, etapy rekrutacyjne, obowiązki. Jak się dostać do pracy w straży?

praca-straz-graniczna fot. Adobe Stock/IvanSemenovych
Praca w straży granicznej to nic innego, jak ochrona państwowych granic na lądzie oraz na morzu. Dodatkowo pełni ona zadania, które związane są z kontrolą ruchu granicznego czy zapobieganiu zanieczyszczaniu wód granicznych. Dowiedz się, jak aplikować do straży granicznej oraz jak wygląda rekrutacja.
/ 30.01.2023 05:30
praca-straz-graniczna fot. Adobe Stock/IvanSemenovych

Coraz więcej osób aplikuje do straży granicznej. By pracować w straży granicznej, trzeba przejść szereg egzaminów oraz zdobyć zaświadczenie lekarskie, które będzie stanowiło brak przeciwwskazań do przystąpienia do testu ze sprawności fizycznej.

Spis treści:

 1. Praca w straży granicznej – jak wygląda?
 2. Wyposażenie straży granicznej
 3. Obowiązki strażnika granicznego
 4. Jak dostać się do straży granicznej?
 5. Straż graniczna – rekrutacja
 6. Nabór do straży granicznej
 7. Zarobki w straży granicznej

Praca w straży granicznej – jak wygląda?

Straż graniczna jest jednostką umundurowaną, która wykonuje zadania na granicy państwowej lądowej i morskiej. Kontroluje również ruch na granicy. Strażnicy są odpowiedzialni za zorganizowanie pozwoleń na przejazd przez granicę oraz za poszukiwanie i tropienie przestępstw. Ponadto monitorują miejsca najbardziej zagrożone nielegalnym przekraczaniem oraz pełnią całodobowy patrol.

Do obowiązków strażników granicznych należą również:

 • przeciwdziałanie przewożenia bez pozwolenia za granicę szkodliwych odpadów,
 • pilnowanie dyscypliny publicznej na przejściach granicznych,
 • zapobieganie zanieczyszczaniu wód granicznych,
 • pilnowanie, by nie doszło do przemytu substancji psychotropowych,
 • potwierdzanie i konserwacja znaków granicznych lądowych,
 • ochrona granicy państwowej w strefie powietrznej,
 • pilnowanie, by statki przestrzegały panujących zasad.

Wyposażenie straży granicznej

Funkcjonariusze straży granicznej mają do dyspozycji:

 • materiały wybuchowe,
 • karabiny maszynowe,
 • pojazdy z noktowizorami,
 • siatki obezwładniające,
 • helikoptery,
 • samoloty,
 • okręty patrolowe.

Każdy kandydat musi przejść badania i egzaminy kwalifikacyjne, które są niezbędne do pełnienia służby w straży granicznej.

Obowiązki strażnika granicznego

Strażnik graniczny ma swoje wytyczone obowiązki, które musi pełnić podczas służby. Do najbardziej podstawowych należą:

 • zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji,
 • ochrona granicy państwowej,
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy,
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego,
 • nadzorowanie eksploatacji polskich obszarów morskich,
 • zapobieganie przestępstw i wykroczeń,
 • uniemożliwianie transportowania odpadów.

Każdy strażnik graniczny po przepracowaniu 25 lat (i ukończeniu 55. roku życia) liczyć może na emeryturę mundurową.

Jak dostać się do straży granicznej?

Jeśli chcesz ubiegać się o angaż w straży granicznej, musisz spełniać pewne wymogi, dzięki którym będziesz miała większą szansę na przyjęcie. Są to:

 • korzystanie z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnoletności oraz nieprzekroczenia 35 lat,
 • bycie niekaranym za przestępstwo,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej,
 • posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • zdyscyplinowanie,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Straż graniczna – rekrutacja

I etap rekrutacji do straży granicznej

Złożenie przez kandydata pisemnego podania o przyjęcie do wybranej służby, dołączyć trzeba:

 • dwie aktualne fotografie,
 • ksero dowodu osobistego,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • ksero książeczki wojskowej,
 • ksero zaświadczenia o niekaralności,
 • ksero świadectwa pracy,
 • ksero paszportu,
 • ksero odpisu skróconego aktu urodzenia,
 • ksero dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 1. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna, na której prezentowana jest ocena umiejętności autoprezentacji itp.
 2. Sprawdzenie kandydata w ewidencjach oraz rejestrach i kartotekach.
 3. Przeprowadzenie testów psychologicznych.

II etap rekrutacji do straży granicznej

 1. Test pisemny z zakresu wiedzy ogólnej.
 2. Test pisemny ze znajomości wybranego języka obcego.
 3. Test sprawności fizycznej.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Badania lekarskie.
 6. Decyzja.

Nabór do straży granicznej

Jeśli chodzi o dokumenty aplikacyjne do straży granicznej, to nie ma mowy o CV czy liście motywacyjnym. Potrzebne za to jest podanie o przyjęcie do straży granicznej. Poniżej kilka wskazówek, jak je napisać:

 1. Umieszczenie informacji, dlaczego kandydat nadaje się do służby.
 2. Umieszczenie osiągnięć oraz znajomości języków obcych.
 3. Odniesienie się do umiejętności miękkich.
 4. Odniesienie się do wymagań, jakie powinien mieć strażnik graniczny.

Zarobki w straży granicznej

Szacuje się, że zarobki funkcjonariusza straży granicznej oscylują w granicach 8 390 złotych brutto. Jednakże wynagrodzenie może wahać się między 7 050 złotych brutto, a 8 910 złotych brutto. 


Praca w służbie cywilnej – zasady i kryteria naboru. Jak dostać się do służby cywilnej?
Praca w Służbie Celnej – obowiązki, etapy rekrutacji, zarobki. Kim jest celnik?
Praca w służbie więziennej – rekrutacja, wymagania, zarobki. Dowiedz się więcej

Redakcja poleca

REKLAMA