Praca Kurator Oświaty fot. Adobe Stock/lexiconimages

Kurator Oświaty – na czym polega jego praca? Jak wyglądają zarobki?

Kurator Oświaty ma za zadanie wykonywać swoje obowiązki z pomocą Kuratorium Oświaty. Wybierany jest on w konkursie, który ogłasza wojewoda. Kuratorem Oświaty może zostać każdy, kto ma wykształcenie minimum magisterskie, posiada 7-letni staż pracy jako nauczyciel oraz ma stopień nauczyciela dyplomowanego.
/ 14.01.2023 05:05
Praca Kurator Oświaty fot. Adobe Stock/lexiconimages

Na pracownika w Kuratorium Oświaty z pewnością spływa duża odpowiedzialność. Ponadto obowiązują go zasady, których musi przestrzegać. Osoba na tym stanowisku powinna być kompetentna oraz zorganizowana. Czym więc zajmuje się Kurator Oświaty?.

Spis treści:

 1. Na czym polega praca w Kuratorium Oświaty?
 2. Zadania Kuratora Oświaty
 3. Jak zostać Kuratorem Oświaty?
 4. Jak wyglądają zarobki Kuratora Oświaty?

Na czym polega praca w Kuratorium Oświaty?

W siedzibie Kuratorium Oświaty pracownik wykonuje czynności statystyczne, które wiążą się z pracą przy komputerze. Pracę wykonuje się w pozycji siedzącej, pracując z dokumentami, prowadząc rozmowy oraz uczestnicząc w spotkaniach. Ponadto pracownicy Kuratorium Oświaty udzielają odpowiedzi na korespondencję, co wiąże się z pracą z interesantami. Dodatkowo ich praca polega na codziennym korzystaniu z programów typu Word, Excel czy Power Point oraz obsługi poczty elektronicznej.

Zadania Kuratora Oświaty

Zawód Kuratora Oświaty ma swoje wytyczone obowiązki. Do najważniejszych należą:

 • współdziałanie z radami oświatowymi,
 • organizowanie konkursów oraz prezentacji osiągnięć uczniów szkół,
 • wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci na obszarze województwa,
 • wspomaganie działań odnośnie organizowania egzaminów i sprawdzianów w placówkach szkolnych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • badanie potrzeb nauczycieli,
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego,
 • współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Jak zostać Kuratorem Oświaty?

Kuratorium Oświaty od kandydatów oczekuje następujących wymagań:

 • doświadczenie zawodowe minimum 5-letnie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
 • korzystanie z praw publicznych,
 • niekaralność,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadanie kwalifikacji określonych w ogłoszeniu.

Jak wyglądają zarobki Kuratora Oświaty?

Nie są znane powszechnie zarobki w Kuratorium Oświaty, lecz oprócz zasadniczego wynagrodzenia, pracownik otrzymuje ponadto wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pracownicy administracji w Kuratorium Oświaty, którzy świadczą pracę zdalnie lub stacjonarnie, otrzymują wynagrodzenie za pracę w wysokości wynikających z przypisanych im uprawnień.

Czytaj także:
Ile zarabia strażnik miejski? Jak się dostać?
Praca na Poczcie Polskiej – rekrutacja, wymagania, stanowiska. Dowiedz się więcej
Zawody dla kobiet – które są najlepiej opłacalne? Dowiedz się więcej