POLECAMY

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać becikowe?

W celu zaznajomienia kobiet ze zmianami prawnymi ustawodawca postanowił zmienić przepisy i wymóg przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży został zawieszony do 31 grudnia 2011 roku.
Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać becikowe?

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe:

  • wniosek o becikowe,
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego rodzica,
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi co najmniej jedną wizytę ciężarnej u lekarza ginekologa lub położnej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawodawca wprowadzi obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

  • w Urzędzie Gminy lub 
  • w Miejskim Ośrodków Pomocy Społecznej.

Jaki jest termin do złożenia wniosku o becikowe:

12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką.

 Becikowe przyznawane jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)