Czy wiesz jakie prawa przysługują ci w pracy po urlopie wychowawczym?

Oto przysługujące Ci prawa po powricie z urlopu wychowawczego.
/ 21.11.2017 09:14

Po pierwsze urlop wychowawczy możesz przerwać w każdej chwili. Jednakże zgodę na Twój przedwczesny powrót do pracy musi wyrazić pracodawca.

Gdy wracasz z urlopu, pracodawca musi zapewnić Ci pracę na dotychczasowym stanowisku.

Gdy jest taka konieczność, pracodawca może zaproponować inne stanowisko zgodne z wykształceniem pracownika natomiast z takim samym wynagrodzeniem.

Przysługuje Ci takie samo wynagrodzenie jak przed urlopem.