kobieta, dziewczyna, praca, finanse, biuro, świadectwo pracy

Co jest w świadectwie pracy

Czyli nformacje, które pracodawca musi zawrzeć w świadectwie pracy
/ 25.01.2011 13:20
kobieta, dziewczyna, praca, finanse, biuro, świadectwo pracy
Jestem w okresie wypowiedzenia. Jakie informacje szef musi umieścić w świadectwie pracy, które dostanę?
Iza W. z Radziejowic

Pracodawca, wystawiając świadectwo pracy, ma obowiązek podać w nim następujące informacje:
- okres i rodzaj wykonywanej przez ciebie pracy,
- stanowisko, jakie  zajmowałaś w firmie,
- tryb rozwiązania umowy.

Muszą się tam znaleźć także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych (np. ilość wykorzystanego urlopu) i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.  Tylko na twoje żądanie można podać w świadectwie wysokość twoich zarobków i informacje o uzyskanych przez ciebie kwalifikacjach.

Jeżeli którejś z wymienionych informacji brakuje lub została ona błędnie podana, możesz w ciągu 7 dni domagać się od pracodawcy jej sprostowania. Gdy wniosek nie zostanie uwzględniony – pozostaje ci wystąpienie do sądu pracy.

Uwaga! Świadectwo pracy powinnaś otrzymać niezwłocznie po zakończeniu umowy. Nie można uzależnić jego wydania od rozliczenia się z firmą (np. oddania obiegówki).