Wypowiedzenie z pracy fot. Panthermedia

Bezprawne zwolnienie z pracy

Jeśli zostałś zwolniona z pracy i uważasz, że pracodawca zrobił to bezprawnie, koniecznie przeczytaj ten artykuł.
/ 02.01.2013 16:25
Wypowiedzenie z pracy fot. Panthermedia

Jeżeli dostałaś wypowiedzenie, i uważasz, że jest ono niesłuszne, możesz wystąpić przeciwko pracodawcy do sądu pracy. Masz prawo domagać się:

  • odszkodowania za bezprawne zwolnienie,
  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne (jeśli umowa nie została jeszcze rozwiązana),
  • przywrócenia do pracy, jeśli umowa uległa rozwiązaniu (dotyczy to tylko pracowników, którzy byli zatrudnieni na czas nieokreślony). Pozew powinnaś złożyć w ciągu 7 dni, gdy rozwiązano z tobą umowę za wypowiedzeniem lub w ciągu 14 dni – gdy zostałaś zwolniona w trybie dyscyplinarnym.
Zasadniczo nie płacisz kosztów sądowych. Jeśli jednak domagasz się odszkodowania, którego wysokość przekracza 50 tysięcy złotych, trzeba wpłacić tzw. wpis stosunkowy, który wynosi 5 proc. kwoty, jakiej domagasz się od pracodawcy.