Olszówka, Ścibakówna i Englert w sztuce "Przygoda"

"Przygoda" to najnowsza sztuka Krystyny Jandy, która będzie wystawiana w Teatrze Polonia już od 9 lipca!
/ 06.07.2010 11:59
Beata Ścibakówna w sztuce "Przygoda"