Ksiądz fot. Fotolia

Projekt o księżach w Sądzie Najwyższym

Prezes Małgorzata Gersdorf przedstawiła swój projekt. Co sądzicie o zwiększeni udziału duchownych w polskim wymiarze sprawiedliwości?
Ksiądz fot. Fotolia

Prezes Małgorzaty Gersdorf przedstawiła swój projekt, który miał być alternatywą wobec niekonstytucyjnych zapędów PiS. Gersdorf chce, by ławnikami sądowymi mogli być księża rzymskokatoliccy.

Co za sylwetka! Zobacz zdjęcia polskiego księdza kulturysty

Jak mieliby być wybierani ławnicy?

Projekt zakłada, by:

spośród kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą i zgłaszanych przez organizacje liczące co najmniej 10.000 osób, w tym stowarzyszenia, przedstawicieli pracowników, pracodawców, grupę obywateli, ale także Kościół Katolicki oraz inne Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, jako depozytariuszy tradycyjnych wartości chrześcijańskich wyznaczających ustrojową treść wielu zasad zawartych w Konstytucji RP,

W wolnym tłumaczeniu oznacza to tyle, że księża rzymskokatoliccy i duchowni mniejszościowych wyznań chrześcijańskich mogliby wpływać na wyrok Sądu Najwyższego. Projekt został już skrytykowany. Głównie za łączenie wymiaru sprawiedliwości z kościołem, a także za to, że wykluczeni zostali kapłani religii niechrześcijańskiej.

Poznaj najdziwniejsze i chyba najbardziej niesmaczne historie z konfesjonału 

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)