Poprawność językowa

Ostatnio szef zwrócił mi uwagę, że nieprzestrzeganie przeze mnie zasad interpunkcji i niestosowane polskich znaków diakrytycznych w pismach i mailach uwłacza godności odbiorcy tych treści. Zwrócił mi także uwagę, że nie przestrzegam podstawowych zasad biznesowego savoir-vivre’u. Czy miał rację? Czy interpunkcja i polskie znaki są takie ważne?

Poprawność językowa

Pański szef miał całkowitą rację. Ignorowanie zasad polskiej ortografii i interpunkcji nie tylko stoi w opozycji do zasad biznesowego savoir-vivre’u, wyraża nasz brak szacunku do odbiorcy naszych wiadomości, ale także brak szacunku do naszego narodowego skarbu, jakim jest język ojczysty.

Nieprzestrzeganie zasad poprawnej polszczyzny w korespondencji i pismach oficjalnych wystawia też złą wizytówkę Panu. W oczach odbiorcy objawi się Pan jako osoba niechlujna, niepotrafiąca zadbać o szczegóły lub osoba leniwa. Proszę pamiętać, że pismo lub prośba mailowa napisana poprawną staranną polszczyzną, ma większą szansę na pozytywną reakcję adresata, niż tekst najeżony błędami.

Bartłomiej Topa o Szwecji, emigracji i problemach życia pod "obcym niebem"

Proponuję, aby przypomniał sobie Pan główne zasady gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne, jakie obowiązują w polszczyźnie i zacząć ich przestrzegać na co dzień w pracy. Warto też zaopatrzyć się w dobry słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny, albo skorzystać z pomocy osoby kompetentnej w tej dziedzinie. Takie działania będą niezbędne, zwłaszcza jeśli długo Pan nie stosował reguł poprawnościowych i zdążył się Pan przyzwyczaić do niepoprawnych form.

Proszę pamiętać, że poprawna polszczyzna, podobnie jak umiejętność doboru strój i kompetencje zawodowe, to niezbędna umiejętność, która wpływa na Pański zawodowy wizerunek.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/7 lat temu
"Nie przestrzeganie zasad poprawnej polszczyzny w korespondencji i pismach oficjalnych wystawia też złą wizytówkę Panu." - wyraz nieprzestrzeganie pisze się razem. Przepraszam, że się czepiam, ale to było najważniejsze zdanie w całym artykule i troszeczkę razi tak błąd. Pozdrawiam.