Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać becikowe?

W celu zaznajomienia kobiet ze zmianami prawnymi ustawodawca postanowił zmienić przepisy i wymóg przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży został zawieszony do 31 grudnia 2011 roku.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać becikowe?

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe:

  • wniosek o becikowe,
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego rodzica,
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi co najmniej jedną wizytę ciężarnej u lekarza ginekologa lub położnej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawodawca wprowadzi obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

  • w Urzędzie Gminy lub 
  • w Miejskim Ośrodków Pomocy Społecznej.

Jaki jest termin do złożenia wniosku o becikowe:

12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką.

To powitanie wzrusza do łez! Tak porzucona suczka wita się ze swoimi odnalezionymi szczeniakami

 Becikowe przyznawane jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)