Co robić, gdy odchodzi bliska osoba?

Jak załatwić formalności związane z pogrzebem?

formalności, dokumenty, spadek, akt zgonu, pogrzeb, ZUS, zasiłek pogrzebowy
fot. Dreamstime.com

Gdy odchodzi bliska osoba, mimo rozpaczy, musisz zająć się sprawami związanymi z pożegnaniem kochanej osoby. Podpowiadamy, co i gdzie załatwić. Jak załatwić formalności pogrzebowe?

Zawiadom lekarza

Jeśli bliska ci osoba zmarła, musisz jak najszybciej powiadomić o tym przychodnię rejonową. Przysłany przez nią lekarz stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu.
Zasadniczo powinien być to lekarz, który w ciągu 30 dni przed śmiercią udzielał świadczeń lekarskich zmarłej osobie (czyli lekarz rodzinny). Jeśli nie ma takiego lekarza (bo np. jest na urlopie lub na zwolnieniu) i nie może dokonać oględzin ciała w ciągu 12 godzin od wezwania, kartę wystawia lekarz, który stwierdził zgon, gdy został wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Karta zgonu pozwala firmie organizującej pochówek na zabranie ciała.

Zgłoś zgon w urzędzie stanu cywilnego

O śmierci bliskiej osoby musisz powiadomić urząd stanu cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu. Powinnaś to zrobić w ciągu 3 dni (gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej – obowiązuje termin 24-godzinny). Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub zakładzie opiekuńczym, obowiązek powiadomienia USC ciąży na tych instytucjach.
W urzędzie powinnaś przedstawić kartę zgonu. Dołącz do niej:
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • książeczkę wojskową (w przypadku mężczyzn do 50 lat),
  • odpis aktu urodzenia (gdy zmarło dziecko),
  • wniosek o wydanie trzech bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.
Ponadto należy przedstawić do wglądu dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon i odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli zmarły pozostawił współmałżonka.

Idź do zakładu pogrzebowego

Kolejny krok, by załatwić formalności pogrzebowe, to ustalenie daty i godziny pogrzebu. Załatwiasz to po okazaniu aktu zgonu w kancelarii parafialnej lub w zarządzie cmentarza. Trzeba będzie opłacić miejsce na cmentarzu (chyba że już je masz). Nie musisz jednak tego wszystkiego ustalać osobiście.
Zakłady pogrzebowe oferują pomoc w załatwianiu wszelkich formalności pogrzebowych. Jeśli chcesz skorzystać z pośrednictwa zakładu pogrzebowego, musisz jej dostarczyć kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, odcinek jej renty (emerytury) i swój dowód osobisty. Wystawiasz też firmie upoważnienie do działania w twoim imieniu. Na tej podstawie jej pracownik załatwi akt zgonu, pogrzeb i zgłosi wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Złóż wniosek o zasiłek pogrzebowy

To świadczenie przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
  • ubezpieczonego,
  • emeryta lub rencisty,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury (renty), ale spełniała warunki do jej uzyskania,
  • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości macierzyńskiego,
  • członka rodziny jednej z wyżej wymienionych osób.
Zasiłek wypłaca się w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. Obecnie wynosi on 6395,70 zł. Jeśli koszty pogrzebu poniosło więcej osób, zasiłek dzieli się między nie.
Jeśli nie zgłosisz wniosku o zasiłek pogrzebowy w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci krewnego, stracisz do niego prawo.

Publikacja:
Redaktor: Kuchnia, Dom
Oceń 4,10 / 10 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: