Dziedziczenie

Dziedziczenie
Dziedziczenie to nabycie praw i obowiązków majątkowych po śmierci członka rodziny (spadkodawcy). Spadek nabywa spadkobierca lub spadkobiercy. Spadkodawca może zawrzeć swoją wolę w testamencie. W innym przypadku obowiązują zasady dziedziczenia zawarte w prawie spadkowym w kodeksie cywilnym.

Redakcja poleca

REKLAMA