Sekcja zwłok – kiedy jest konieczna, a kiedy lekarz może od niej odstąpić?

Możemy wyróżnić przypadki, usankcjonowane przepisami prawa, kiedy przeprowadzanie sekcji zwłok ma charakter obligatoryjny, fakultatywny lub jest wyłączone. W przypadku obligatoryjności, mimo sprzeciwu pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokonuje się sekcji.
Operacje chirurgiczne przedłużają, poprawiają komfort, bądź po prostu ratują życie/fot. Fotolia

Zgoda czy sprzeciw

Co do zasady zakłada się  domniemaną zgodę na sekcję zwłok, dotąd dopóki nie zostanie ustalone, że pacjent zgłosił sprzeciw. Sprzeciw ten może być wyrażony  w dowolny sposób, a więc pisemnie lub ustnie, ważne jest, aby został złożony za życia pacjenta.

Kiedy sprzeciw nie wystarczy?

Artykuł 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) przewiduje wyjątki, kiedy pomimo złożonego sprzeciwu, wykonuje się sekcję zwłok, a mianowicie:

- w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.),

- gdy nie można jednoznacznie stwierdzić przyczyny zgonu,

- w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.);.

Lekarz powinien dokonać sekcji zwłok również w przypadku, gdy zgon osoby nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia jej do szpitala, jednak tutaj także stosuje się przepisy o zakazie sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczynił to za życia sam zmarły.

Fakultatywnie można przeprowadzić sekcję zwłok zawsze, poza przypadkami, w których dana osoba wyraziła sprzeciw. W takim wypadku podjęcie decyzji przez lekarza o nieprzeprowadzaniu sekcji powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej.

Przeczytaj: Zasady odpłatności i przechowywania dokumentacji medycznej

Kto decyduje o przeprowadzeniu sekcji?

Sekcja zarządzana jest przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej, a jeżeli kierownik ZOZ-u nie jest lekarzem, to zarządzenie o przeprowadzeniu sekcji zwłok wydaje upoważniony przez niego lekarz, na wniosek właściwego ordynatora lub w razie potrzeby po zasięgnięciu jego opinii. Jeżeli lekarz ma podejrzenie, że przyczyną zgonu było popełnienie przestępstwa, wtedy decyzję o sekcji podejmuje prokurator, którego niezwłocznie należy powiadomić. Taka decyzja prokuratora o przeprowadzeniu sekcji wyłącza możliwość przeprowadzenia sekcji z zarządzenia kierownika ZOZ-u.

Zobacz też: Prawa pacjenta - kompendium

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/2 miesiące temu
Sekcja wbrew woli zmarlego pow8nna byc zakazana lub karana
/6 lat temu
taaa,kazdy madry jak nie jest lekarzem. Wtedy sie mozna madrzyc. Moze sie zamienimy? Jest tyle chorbo ze czasami trudno cos do czegos przypiac.
/6 lat temu
lekarze w polsce lecza po smierci,stad ta ich nie pochamowana ciekawosc na co pacjent zmarl, skandal ,a gdzie morale ,co ja pisze o morale nie wiedza co wpisac w karte zgonu bo i jak, jak maja chorych w glebokim powazaniu
POKAŻ KOMENTARZE (1)