zatrudnianie pracownika

Zatrudnianie pracownika
to wykonywanie określonej pracy na rzecz pracodawcy. Zatrudnienie odbywa się w oparciu o umowę zawartą między stronami. Pracownik otrzymuje za wykonywaną pracę wynagrodzenie. Formy zatrudnienia to: umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowa na zastępstwo lub umowa na okres próbny.

Redakcja poleca

REKLAMA