Alerpraca szansą na pogodzenie pracy zawodowej i obowiązków domowych

Alerpraca szansą na pogodzenie pracy zawodowej i obowiązków domowych
Obecny rynek pracy sprawia, że jest wiele możliwości, aby się rozwijać, realizować swoje potrzeby i pracować zgodnie z zainteresowaniami. Powstaje wiele nowych zawodów, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz zmiany cywilizacyjne, które zachodzą w bardzo szybkim tempie. To spowodowało iż forma pracy też uległa pewnym modyfikacjomObecny rynek pracy sprawia, że jest wiele możliwości, aby się rozwijać, realizować swoje potrzeby i pracować zgodnie z zainteresowaniami. Powstaje wiele nowych zawodów, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz zmiany cywilizacyjne, które zachodzą w bardzo szybkim tempie. To spowodowało iż forma pracy też uległa pewnym modyfikacjom
/ 21.09.2016 15:28
Alerpraca szansą na pogodzenie pracy zawodowej i obowiązków domowych

Kiedyś najpopularniejszą formą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony. Dawało to bardzo wielu ludziom poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa oraz pewności zatrudnienia. Na obecnym rynku pracy jest coraz więcej form zatrudnienia. Jest to tak zwana Alterpraca. Obejmuje ona szereg możliwości do podejmowania pracy bez wiązania się na dłuższy czas z jedną firmą czy jednym pracodawcą. Alterpraca obejmuje alternatywne formy zatrudnienia, inne niż praca standardowa wykonywana na pełnym etacie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, w stałym miejscu pracy i w regularnych godzinach. Zalicza się do nich przede wszystkim elastyczne formy zatrudnienia, tj. pracę w elastycznym lub częściowo elastycznym czasie pracy, w skróconym wymiarze czasu pracy czy na zasadach tzw. dzielenia pracy, ale także pracę na czas określony, pracę tymczasową oraz pracę w domu (telepraca, praca na własny rachunek lub na podstawie umowy cywilnoprawnej). Jest to ogromna szansa dla kobiet, które wychowują dzieci, a nie chcą stracić możliwości aktywności zawodowej i nie chcą, aby ich umiejętności zdezaktualizowały się poprzez przerwę w zatrudnieniu na cały etat. Są możliwości pracy zleconej, pracy o działo. Pracodawca podpisuje umowę z pracownicą, w której ona zobowiązuje się w określonym czasie wykonać zlecone obowiązki lub konkretną usługę. Coraz bardziej popularną formą zatrudnienia staje się praca w domu. Wiele osób w ten sposób godzi życie rodzinne i zawodowe. Z punktu widzenia pracodawcy jest to korzystne, ponieważ nie musi zapewnić pracownikowi miejsca do pracy, co wiąże się z ograniczeniem przez niego kosztów zatrudnienia, wynajmu powierzchni biurowych, produkcyjnych itp. Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy w określonym terminie za pomocą narzędzi czy produktów dostarczonych przez pracodawcę. Po określonym terminie następuje dostarczenie pracodawcy efektu umowy. Dla pracownicy jest to sytuacja komfortowa, kiedy ma pod opiekę małe dzieci.

Poprzez znaczną poprawę możliwości komunikowania się przez Internet jest wiele stanowisk pracy, które nie wymagają pojawienia się w biurze w określonych godzinach, a jedynie dostarczenie drogą elektroniczną efektów swojej pracy.

Alterpraca jest szansą na dopasowanie pracy do potrzeb i możliwości pracodawców oraz pracowników. Dzięki alterpracy można zwiększyć aktywność zawodową kobiet, które chcą godzić obowiązki rodzinne w ambicjami zawodowymi. Lecz jest to również bardzo dobre rozwiązanie dla osób w wieku po pięćdziesiątym roku życia, które chcą być aktywne na rynku pracy, osób niepełnosprawnych oraz młodych ludzi zamieszkujących tereny oddalone od potencjalnych pracodawców. Zmiana społecznego nastawienia do alterpracy jest szczególnie potrzebna. Ten rodzaj pracy jest przecież zawsze i wszędzie. Obowiązki alterpracownika można równie dobrze wykonywać w domu czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Trzeba jedynie podjąć wyzwanie.

Redakcja poleca

REKLAMA