Kiedy zasiłek przedemerytalny?

Kiedy zasiłek przedemerytalny?
Jak i kiedy można uzyskać zasiłek przedemerytalny? Prezentujemy 6 sposobów na to, jak uzyskać i kiedy zasiłek przedemerytalny.
/ 25.11.2016 12:23
Kiedy zasiłek przedemerytalny?

Jak i kiedy można uzyskać zasiłek przedemerytalny? W Polsce ciężko znaleźć zatrudnienie ludziom młodym, a co dopiero tym, które straciły pracę zaledwie na kilka lat przed emeryturą. Ostatnią deską ratunku w takich sytuacjach może się okazać świadczenie przedemerytalne. Prezentujemy 6 sposobów na to, jak uzyskać i kiedy zasiłek przedemerytalny.

Przeczytaj też: Jak oszczędzać na emeryturze?

Podstawowe wymagania przy zasiłku przedemerytalnym

Przede wszystkim, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny należy spełnić kilka warunków związanych z przyczyną utraty dotychczasowych dochodów czyli przyczyną braku pracy. Istotna jest również długość stażu pracy u danego pracodawcy, wiek oraz długość okresu uprawniającego do emerytury.

O zasiłek przedemetytalny można się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę z winy pracodawcy. Np. gdy zakład, w którym pracowaliśmy zbankrutował, albo gdy sąd ogłosił jego upadłość.

Po spełnieniu podstawowych wymagań, osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne powinna zarejestrować się jako bezrobotny i pobierać przez pół roku zasiłek. Po upływie tego okresu, należy w ciągu 30 dni złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Od 1 marca 2014 r. świadczenie przedemerytalne wynosi 991.39 zł brutto.

Zobacz, kogo obejmuje ochrona przedemerytalna

Kiedy można się ubiegać o zasiłek przedemerytalny? Rozpatrujemy konkretne przypadki.

Przypadek I

Pozostawałaś/eś w stosunku pracy lub stosunku służbowym, ale rozwiązano go z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. W przypadku, gdy przyczyna rozwiązania jest inna – zasiłek nie będzie ci przysługiwał. Niewypłacalność musi nastąpić w oparciu o ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Okres nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Jeżeli więc pracowałaś/eś krócej i zostałaś/eś zwolniony – nie przysługuje ci prawo do świadczenia. Bardzo istotna jest również granica wiekowa. Kobieta powinna mieć co najmniej 56 lat a mężczyzna - 61. Dla wyjaśnienia dodajmy, że wiek liczony jest w momencie rozwiązania umowy. Ponadto kobieta powinna posiadać 20-letni okres uprawniający do emerytury, a mężczyzna - 25.

Przypadek II

Pozostawałaś/eś w stosunku pracy lub stosunku służbowym, ale rozwiązano go z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Umowa powinna być zatem rozwiązana w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( DZ.U nr 90 poz. 844. ) Bardzo istotne jest, aby wzmianka o tym została wskazana w świadectwie pracy, ponieważ to zakład pracy rozwiązał z tobą umowę a nie odwrotnie. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, okres stażu nie może być krótszy, niż pół roku. W tym wypadku kobieta powinna mieć co najmniej 55 lat, mężczyzna zaś 60. Aby starać się o zasiłek kobieta musi mieć co najmniej 30, a mężczyzna 35 lat pracy.

Przypadek III

Postępowanie w tym wypadku odnosi się do utraconego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli zgodnie z prawem upadłościowym ogłosiłaś/eś upadłość, to masz szansę na zasiłek, ale jeśli ją sprzedałeś to nie przysługuj ci świadczenie. Twoja działalność gospodarcza powinna być prowadzona nieustannie przez co najmniej 2 lata. Bardzo istotne jest, aby przez cały ten okres opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. W tym przypadku przedział wiekowy obejmuje 56 letnie kobiety i 61 letnich mężczyzn. Okres uprawniający do emerytury to co najmniej 20 lat u kobiet, a u mężczyzn - 25.

Przypadek IV

Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, w której utraciłaś/eś rentę i chciałbyś się starać o zasiłek przedemerytalny. Warunkiem jaki musisz spełnić jest pobieranie renty przez okres 5 lat. Kobiety starające się o zasiłek powinny mieć ukończone 55 lat a mężczyźni - 60. Ponadto kobieta powinna posiadać 20-letni a mężczyzna 25-letni staż pracy.

Przypadek V

Pozostawałaś/eś w stosunku pracy i stosunek ten rozwiązano z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Umowa powinna być rozwiązana w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DZ.U nr 90 poz. 844). Podobnie jak w przypadku drugim wzmianka o tym trybie powinna być wskazana w świadectwie pracy. Okres stażu pracy nie krótszy niż 6 miesięcy. W tym przypadku wiek nie gra roli. Uznaje się, że jeżeli ktoś ma odpowiednio długi okres uprawniający do emerytury to zasługuje na świadczenie. Kobieta starająca się o zasiłek powinna posiadać 35 przepracowanych lat a mężczyzna - 40.

Przypadek VI

Ostatni przypadek odnosi się do sytuacji, w której stosunek rozwiązano z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. W przypadku kiedy przyczyna rozwiązania jest inna – zasiłek przedemerytalny nie przysługuje. Ponadto niewypłacalność musi nastąpić w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Okres może być krótszy, niż pół roku. Granica wiekowa podobnie jak powyżej nie jest brana pod uwagę. Istotniejszą staje się kwestia przepracowanych lat. U kobiet jest to granica 34, zaś u mężczyzn 39 lat. Dodatkowo z zapisu o świadczeniach wynika, iż okresy przepracowane w roku bieżącym nie wliczają się do okresów uprawniających do emerytury.

Redakcja poleca

REKLAMA