Jak często Polki znajdują pracę po znajomości?

Jeśli wydaje ci się, że szukanie pracy po znajomości jest jedną z najskuteczniejszych metod, masz rację. Już co trzecia Polka dostaje pracę w taki sposób.
/ 10.11.2015 22:56

Fot. Fotolia

Najbardziej aktywne zawodowo kobiety

Polki są jednymi z najbardziej wykształconych kobiet w Europie, wciąż jednak wskaźnik ich aktywności zawodowej mimo wzrostu na przełomie ostatnich lat, pozostawia wiele do życzenia. Realny problem godzenia życia zawodowego z rodzinnym i jak podkreślają psychologowie przypisana kulturowa rola kobiecie powoduje, iż płeć piękna cały czas musi jeszcze budować i walczyć o swoją pozycję na rynku pracy. Największy odsetek aktywnych zawodowo kobiet jest w wieku od 35 do 44 lat, jak wynika z analiz GUS. Ilustrują to również wyniki badania serwisu Praca.pl, w którym jedną z dominujących grup wiekowych są respondentki w wieku 35-44 lata, deklarujące się w większości jako osoby pracujące.

Jak Polki znajdują pracę?

Kobiety, jak wynika z badania portalu, najczęściej otrzymują pracę aplikując na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczoną w Internecie – tak deklaruje ponad 37% respondentek. Drugą najbardziej efektywną formą poszukiwania pracy wśród kobiet są znajomości i kontakty osobiste – ponad 30% wskazań.

Co Polki myślą o pracy po znajomości?

Praca po znajomości, która kiedyś była przede wszystkim kojarzona z protekcją i nepotyzmem, dziś staje się skuteczną formą poszukiwania zatrudnienia, ale pod warunkiem, iż mamy pożądane przez pracodawcę umiejętności. Ponad 3/4 zapytanych Polek deklaruje, iż jeśli rekomenduje do pracy znajomych, ma to miejsce głównie wtedy, jeśli mają odpowiednie kompetencje. Co więcej ponad 30 % kobiet nie widzi nic złego w szukaniu pracy po znajomości. Zaledwie 8% ankietowanych Polek postrzega pracę po znajomości w kontekście nadużywania kontaktów i zachowań nieetycznych.

O tym, iż postrzeganie pracy po znajomości zmieniło się na przestrzeni lat i został odczarowany negatywny stereotyp, świadczą nie tylko deklaracje zapytanych przez portal kobiet, ale również wdrażane przez pracodawców systemy rekomendacji pracowniczych.

Polecenie - cenne źródło pozyskiwania dobrych pracowników

– Na rynku pracy, a szczególnie w branżach, w których brakuje specjalistów, polecenie to cenne źródło pozyskiwania dobrych pracowników. Rekomendowany kandydat ma zazwyczaj odpowiednie kwalifikacje, ponieważ osoba polecająca doskonale go zna i wie, że się sprawdzi na danym stanowisku. Jak potwierdza nasze badania, ale również wdrożony przez nas program „Wynagrodzenie za polecenie”, Polki chętnie rekomendują do pracy znajomych, ale głównie z odpowiednimi kompetencjami. – mówi Michał Filipkiewicz z serwisu Praca.pl.

Co trzecia Polka dostaje pracę po znajomości, jednak stwierdzenie to nabiera nowego znaczenia, ponieważ pracodawcy, aby wyłonić najlepszego kandydata nawet z polecenia, stosują wieloetapowe procesy rekrutacyjne. Praca po znajomości coraz częściej jest efektem skutecznego networkingu, dzięki któremu znajomi informują nas, iż firma szuka aktualnie pracowników lub mogą zarekomendować pracodawcy naszą kandydaturę. Czy uda nam się dostać daną pracę, mimo iż zostaliśmy poleceni, zależy przede wszystkim w dzisiejszych czasach od naszych kompetencji.

*W badaniu "Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”  wzięło udział 1661 respondentek. Badanie zostało zrealizowane w okresie lipiec – sierpień 2015 r. przez portal Praca.pl

Redakcja poleca

REKLAMA